Zrenjanin- Dana 10. oktobra 2017. godine, Viši javni tužilac u Zrenjaninu doneo je naredbu o sprovođenju istrage i saslušao osumnjičenog B.P. iz Novog Sada, zaposlenog kao javni izvršitelj sa sedištem kancelarije u Zrenjaninu, osumnjičenog B.S. iz Zrenjanina, lice koje je radilo u navedenoj kancelariji javnog izvršitelja, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo Zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu iz čl.359 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.33 Krivičnog zakonika RS, kao i osumnjičenog M.P. iz Novog Sada, zbog krivičnog dela Zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu iz čl.234 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.33 Krivičnog zakonika RS.

Osumnjičeni se terete zbog zloupotreba u postupku izvršenja radi naplate potraživanja izvršnog poverioca, prodajom nepokretnosti izvršnog dužnika – poslovnog prostora u Zrenjaninu, a što su učinili u korist privrednog društva “HOME INTERPOINT“ iz Novog Sada, kome je time i pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od preko 7 miliona dinara.
Nakon saslušanja osumnjičenih, Viši javni tužilac u Zrenjaninu je nadležnom sudiji za prethodni postupak, predložio određivanje pritvora protiv osumnjičenih.