Politika- Gradski odbor SRS Zrenjanin,ovim putem upozorava vladajući režim na pogubne posledice gašenja JU Apoteka Zrenjanin,ovaj postupak otpuštanja 47 zapopslenih lica je samo “početak kraja “.

Najveće posledice će trpeti graćani, a posebno u naseljenim mestima, poznata nam je činjenica da su sela opustošena i svakim danom sa manjim brojem stanovnika, što svakako smanjuje šanse da neki privatnik otvori apoteku po zatvaranju državnih. Vlast i na ovom primeru pokazuje licemeran odnos prema sopstvenim građanima, licemerstvo se ogleda na svakom koraku,setimo se obećanja „TOPALOVIĆA “ o dodeli „OGROMNIH “ finansijskih sredstava mladima, a u cilju povratka i opstanka na selu, dodelom subvencija za poljoprivredu, izgradnja infrastrukture na selima, pompezno otvaranje ambulanti, staračkih domova i LIFTOVA.

 

Istine radi,obećanja sredstva za pomoć mladima za povratak na selo je ostalo „mrtvo slovo na papiru “, subvencija za poljoprivredu više liči na davanje milostinje prosjaku, najbolja srpska zemlja se daje strancima u zakup na 30 godina, kupovine u trajno vlasništvo stranih kompanija, izgradnja infrastrukture je samo zarad stranih kompanija, nama ostaju enormni krediti i dužničko ropstvo, a strancima stvaranje profita, otvaraju ambulante, a medicinsko osoblje masovno odlazi u inostranstvo, tako da te ambulante skoro i ne rade ili rade skraćeno radno vreme, što svakako ne zadovoljava potrebe naših građana koji su u selima uglavnom starije dobi, i samim tim imaju veće potrebe za lekarskom pomoći i potrebom za pribavljanjem lekova i medicinskih pomagala.
Svedoci smo činjenice da je JU Apoteka Zrenjanin jedna od retkih u Srbiji koja je opstala i izborila se sa konkurencijom,moglo bi se reći da je odolela svim nedaćama sem najveće ,a to je korumpirani režim u sprezi sa interesnim grupama i pojedincima kojima je jedini cilj enormno bogaćenje i pljačkanje države i sopstvenih građana.
Gašenje apoteka,a posebno na selima će biti dolivanje ulja na dugo goreću vatru gde će zasigurno građani da „izgore “, a dobro uigrani korumpirani timovi da se dobrano „ogreju “- istakao je predsednik GO SRS Zrenjanin Radosavljević Dalibor.