Politika- Ujedinjene nacije proglasile su 17. oktobar za Svetski dan borbe protiv siromaštva. Cilj obeležavanja tog dana jeste širenje svesti o potrebi iskorenjivanja siromaštva u celom svetu, a naročito u zemljama u razvoju. U Srbiji ima 267.949 korisnika novčane socijalne pomoći.

Najugroženije stanovništvo je ono koje živi izvan urbanih područja, deca i mladi, neobrazovani, nezaposleni i neaktivni nosioci domaćinstva. U veoma teškom položaju nalaze se i mnogočlane porodice, samohrani roditelji, kao i osobe sa invaliditetom i njihove porodice. U Zrenjaninu svakodnevno se podeli 250 obroka u Narodnoj kuhinji .

-Gradski odbor SDPS Zrenjanin želi da iskoristi ovu priliku da skrene pažnju i pozove sve aktere društvenog života našeg grada, a i cele Srbije da uložimo više napora kako bi smo najugroženijim sugrađanima omogućili život u kome se neće morati odricati osnovnih životnih potreba. Ovaj dan predstavlja priliku da se kroz brojne inicijative svi simbolično pozovu da ulože napore za unapređivanje položaja i standarda života stanovništva – rekla je potpredsednik gradskog odbora SDPS Zrenjanin  Dragana Vujičić.