Zrenjanin-Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu.

  • Živica Davidovac (stolar) i Sanja Janjić (trgovac)
  • Željko Kaurin (vozač) i Jovana Knežević (vaspitač)
  • Branko Vidaković (dipl.maš.ing.) i Ivana Ilić (dipl.defektolog-logoped)
  • Dejan Segedinac (rukovaoc građ.mašina) i Nataša Stančić (hem.laborant)
  • Saša Bajić (dipl.ing.informatike) i Marija Ivančev (dipl.ing.proiz.menadžmenta)
  • Nikola Korać (teh.numer.mašina) i Lidija Okolišan (psiholog)
  • Milivoj Vukov (lekar) i Zorica Marinac (hem.laborant)
  • Marinko Manojlović (mašinbravar) i Jovana Palalić (med.sestra-tehničar)