Svetski dan mentalnog zdravlja obeležava se 10. oktobra i predstavlja priliku da se upozori na porast mentalnih poremećaja. Prema statistikama svaka četvrta osoba u toku svog života suoči se sa problemima u mentalnom zdravlju.

 

Procenjuje se da samo od depresije boluje više od 300 miliona ljudi u svetu. Mentalne bolesti uzimaju sve više maha, a utvrđeno je kako se stope mentalih bolesti udvostručuju nakon ratnih događaja i drugih katastrofa.

Povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja, Humanitarni centar „Duga“ danas je  predstavio  svoj projekat „Rajska Bašta“, u Dnevnom centru „Naša priča“ Specijalne škole „9. maj“, čiji je cilj ostvarenje socijalno-ekonomskih prava osoba s mentalnim poteskoćama putem radnog angazovanja kroz socijalno preduzetništvo.

 

 

Ružica Knežević neuropsihijatar istakla je da su mentalni poremećaji vrlo diskutabilna stvar i da je to širok dijapazon poremećaja, od najtežih bolesti do  lakih mentalnih smetnji, na primer depresivne i anksiozne reakcije.

-Mentalne bolesti su bolesti mladih ljudi i to je nešto na šta se ne obraća dovoljno pažnje. Sve ozbiljne mentalne bolesti tipa šizofrenije, bolesti zavisnosti, anksioznih poremećaja nastupaju u mladim godinama, u petnaestim, šesnaestim- rekla je Ružica Knežević.

Ona je ukazala na to da su depresije karakteristične za starije životno doba, kao i da se može pojaviti čak i kod dece, ali  da se to često ne prepoznaje zbog predrasuda.

 

-Puno je predrasuda  vezano uz duševne poremećaje iako mislim da je to sad u mnogo manjoj meri, jer se sada mnogo više zna i ljudi se više informišu- dodala je  Knežević.

-Humanitarni centar Duga je nevladina organoizacija čija je misija unapređenje kvaliteta osoba sa mentalnim poteškoćama. To je jedna od prvih organizacija koja za ciljnu grupu  ima osobe sa mentalnim poteškoćama. Cilj centra je da motivišemo , ojačamo, osobe sa mentalnim poteškoćama, da dolaze kod nas i da razvijemo potencijale koji u njima postoje, ali nisu imali prilike da ih ispolje. Postoje više radionica koje oni posećuju, a to su slikarska, sportsko-rekreativna, i socijalno-psihološka- rekla je Dragica Bu koordinator Humanitarnog centra Duga.

 

 

– Projekat „Rajska Bašta“predviđa radno angažovanje osoba koje imaju mentalne poteškoće, da rade na gajenju i prodaji lekovitog začinskog bilja, koje bi se prodavalo preko Carske bašte koja nam je partner. Cilj ovog  projekta  je da osobe sa mentalnim problemima koji su radno sposobni da se zaposle i da dobijaju naknadu za svoj rad- rekla je Svetlana Živković menadžer Humanitarnog centra Duga.