Zrenjanin- U Petak, 10.11. u 13 časova prekinuli smo rad postrojenja za prečišćavanje vode, što znači da se snabdevanje grada vodom od tog momenta više ne vrši preko postrojenja.

Pošto obećano odobrenje za rad postrojenja ni danas nije pristiglo od nadležnog Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, a uspešno su završena sva predviđena ispitivanja koju su još jedanput potvrdila potreban kvalitet prečišćene vode prema Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije, kako na samom postrojenju, tako i gradskoj mreži, bili smo prinuđeni na ovaj korak.

 

Podsećamo javnost da smo u proteklih desetak dana, čekajući odluku, vodu isporučivali potpuno besplatno, a da dnevni troškovi prevazilaze sumu od 4 hiljade evra.

Postrojenje će ponovo biti u funkciji, i grad će se snabdevati prečišćenom vodom za piće preko istog, onog momenta kada se dobije saglasnost nadležnog sekretarijata kojem je sva potrebna dokumentacija uredno predata- rekao je Nenad Obradović predstavnik konzorcijuma firmi investitora postrojenja za prečišćavanje pitke vode za grad Zrenjanin.