Zrenjanin- Obaveštavamo​ ​ Vas​ ​ da​ ​ smo​ ​ u​ ​ saradnji​ ​ sa​ ​ITAcademy​ za​ ​ naše​ ​ čitaoce​ ​ obezbedili besplatne​ ​ online​ ​ kurseve​ ​ za​ ​ usavršavanje​ ​ profesionalnih​ ​ veština.

Cilj​ ​ nam​ ​ je​ ​ da​ ​ onima​ ​ koji​ ​ žele​ ​ da​ ​ se​ ​ usavršavaju​ ​ i​ ​ napreduju​ ​ omogućimo​ ​ da​ ​ postanu konkurentniji​ ​ na​ ​ tržištu​ ​ i​ ​ da​ ​ svoje​ ​ akademsko​ ​ znanje​ ​ prošire​ ​ praktičnim​ ​ veštinama koje​ ​ su​ ​ danas​ ​ neophodne​ ​ za​ ​ rad.

U​ ​ ponudi​ ​ su​ ​ sledeći​ ​ besplatni​ ​ online​ ​ kursevi: ● Word ● Excel ● PowerPoint ● Photoshop ● Engleski​ ​ jezik​ ​ (nivo​ ​ prilagođen​ ​ predznanju​ ​ polaznika)

Da biste učestvovali u nagradnoj igri potrebno je da, ukoliko to do sada niste učinili, lajkujete Facebook stranicu portala zrklik.rs, a zatim da ovaj tekst podelite sa našeg na Vaš Facebook profil pod opcijom javno (public) i 5 objava koje budu imale najviše lajkova dobiće besplatan online kurs po Vašoj želji. Ime dobitnika objavićemo u petak 30. novembra2017. godine.

Ukoliko budete bili jedan od dobitnika, naša redakcija će Vam poslati na mejl poklon kod sa kojim ostvarujete pravo na besplatan online kurs. Nakon što dobijeni kod unesete na ​strani prijave OVDE  dobićete na mejl sva potrebna uputstva za pohađanje izabranog​ ​ online​ ​ kursa.

 

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u razvoj svojih profesionalnih veština ​kako biste​ ​ lakše​ ​ došli​ ​ do​ ​ dobro​ ​ plaćenog​ ​ posla.

LINK ZA PRIJAVU:

https://www.it-akademija.com/poklon