Zrenjanin-Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 17. do 19. novembra 2017.

  • Dušan Radišić (rukovaoc građ. maš.) i Dragana Zorić (med.sestra)
  • Marko Rašić (automehaničar) i Dragana Ćosić (domaćica)
  • Aleksandar Ivanov(doktor istorijskih nauka) i Dunja Drašković (dipl. pravnik)
  • Milanko Aćimac (rukovaoc polj. teh.) i Kristina Meić (dipl. ekonomista)
  • Bojan Darabuc  (pravni teh.) i Svetlana Stankov (posl. aministrator)
  • Branislav Terzić (mašinski ing.) i Sanja Šoškić (tekstilni teh.)
  • Nemanja  Konstatinović (elektroteh. automatike) i Marina Malo (master biologije-molek.biolog.)
  • Dragan Milović (dipl. mašinski ing.) i Milena Bandović (ing. tekstil.konfekcije)