Zrenjanin- Zbog planiranih radova na električnoj mreži u petak, 8. decebra, bez struje će ostati ulice prikazane na skici datoj u prilogu u periodu od 9 do 13 časova.

Srpski Itebej, Novi Itebej, Međa, Torak, Banatsko Višnjićevo-  Zbog planiranih radova na električnoj mreži u petak, 8. decebra, bez struje će ostati kompletna naseljena mesta u periodu od 9.30 do 10.30 časova.

Kumane- Zbog planiranih radova na električnoj mreži u petak, 8. decebra, bez struje će ostati kompletno naseljeno mesto u periodu od 9.30 do 10 časova.

Srpska Crnja- Zbog planiranih radova na električnoj mreži u petak, 8. decebra, bez struje će ostati deo naselja Veliki i Mali Bojović u periodu od 9 do 13 časova.

Novi Bečej- Zbog planiranih radova na električnoj mreži u petak, 8. decebra, bez struje će ostatideo ulica: Petefi šandora, od Maršala Tita do Zmaj Jovine i ul.: Tapai Šandora, kao i MUP Novi Bečej u periodu od 8.30 do 9 časova.