Gradonačelnik Čedomir Janjić opisao je usvojeni budžet za 2018. godinu kao realan, restriktivan i razvojni. Odbornice Demokratske stranke nisu saglasne sa ovim ocenama i smatraju da budžet nije razvojni, da je selektivno restriktivan i da nije dobar za naš grad. „Za usluge po ugovoru izdvojiće se 424 miliona, a za specijalizovane usluge dodatnih 229 miliona. To je ukupno 15% budžeta koje će vlast moći da koristi kako, za šta i kad hoće, a posebno je važno sa kim će se ti ugovori sklapati. Traže da im verujemo na reč da će to biti u interesu grada, a ne pojedinaca, a to jednostavno nije moguće nakon izveštaja državnog revizora. S druge strane, iako su predviđeni prihodi nešto veći u odnosu na ovu godinu zbog većeg ubiranja poreza, za mesne zajednice izdvaja se sića kojom ne mogu da se pokriju ni osnovne potrebe stanovnika, a ne ulaganje u infrastrukturu,“ pojasnila je odbornica Alisa Kockar i nastavila izlaganje, „Skandalozno je i to što se smanjuju sredstva za lokalni ekonomski razvoj i sredstva za razvoj poljoprivrede, a da suma izdvojena za primarnu zdravstvenu zaštitu ostaje nepromenjena. To su tri oblasti koje bi trebalo da nam budu prioriteti, ali nažalost nisu.“
Ostaje da se vidi koliko je budžet realan, ali demokrate nisu optimistične ni po ovom pitanju jer su za celu godinu za kabinet gradonačelnika predviđena 28 miliona, a izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 6 meseci ove godine pokazao je da je gradonačelnik potrošio 25 miliona u tom periodu.

Druga najvažnija tačka dnevnog reda bilo je usvajanje Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Zrenjanina za 2018. godinu. Odbornica Zorica Vučković komentarisala je usvojeni predlog: „Očekivala sam da vidim neke dobre ideje i planove koji će omogućiti da se jedan deo naših sugrađana zaista i zaposli, a ne da se planom obuhvati svega 53 lica koja će biti uključena u program stručne prakse (15), javnih radova (18) i letnje stručne prakse (20). Ta lica će biti angažovana svega nekoliko meseci, ubrajaće se u zaposlene u 2018. godini, a nakon