Politika- Organizacije civilnog društva iz Zrenjanina, udružili su se sa ciljem da spreče promenu naziva grada Zrenjanina.

Inicijativu za promenu naziva u Petrovgrad pokrenulo je nekoliko lokalnih kapitalista i nacionalističkih organizacija uz podršku gradonačelnika Zrenjanina Čedomira Janjića, nekih četničkih i monarhističkih organizacija i akademika Matije Bećkovića i Vasilija Krestića.

Inicijatori su se javno izjasnili da su protiv organizovanja referenduma o ovom pitanju, a gradonačelnik je samoinicijativno, bez demokratske rasprave, prosledio inicijativu nadležnim državnim organima.

Gradonačelnik se zalaže za promenu naziva grada kako bi izbegao odgovornost za skandal oko fabrike vode i drugih komunalnih problema.

 

Naziv Zrenjanin ima puni demokratski legitimitet zato što su tako odlučili građani na referendumu održanom 1992. godine.

Ime našeg grada simbolizuje veliku banatsku antifašističku tradiciju, socijalnu pravdu i nacionalnu ravnopravnost. Pod tim imenom grad je doživeo svoj najveći privredni, društveni i kulturni prosperitet.

Zrenjanin je multikulturalni grad u kome danas skladno žive pripadnici različitih nacija i veroispovesti. Ne smemo dozvoliti da nekoliko neodgovornih tajkuna, pojedinaca i organizacija dovedu u pitanje vrednosti na kojima počiva naša sredina.

 

Zrenjanin pripada Zrenjaninkama i Zrenjanincima, a ne tajkunima.

 

Pozivamo sve sugrađanke, sugrađane i organizacije da nam se pridruže, da se zajednički izborimo za pravo da sami odlučimo o tome kako naš grad treba da se zove. Naziv grada ne može biti promenjen bez referenduma.

Mi smo Zrenjaninke i Zrenjaninci i to želimo da ostanemo. Niko nema pravo da nam menja identitet. Promenom naziva grada osiromašeni građani biće izloženi dodatnim troškovima- poručili su Panonska aktivistička organizacija – PAOR, Skaska, Zrenjaninski socijalni forum, Centar za zaštitu potrošača Begej, Udruženje za radna prava žena ROZA, Naš grad naša stvar i Inicijativa ne damo Zrenjanin.