Politika-Gradski odbor SRS Zrenjanin je krajem novembra prethodne godine upozoravao na alarmantno stanje u livnici AD „Radijator“. Sve što se dešavalo ukazivalo je na već poznate scenarije, poznatih reditelja Labusa, Vlahovića, kao i najvećeg eksperta Dinkića, koji je istine radi i dan danas savetnik premijera Vlade.

Ovim putem želimo da podsetimo građane da je AD „Radijator“ zapošljavao oko 1200 radnika, da bi krajem prethodne godine sveli taj broj na oko 450 radnika. Zanimljivo je da vladajući režim putem medija samo informiše građane o velikim projektima, koji uvek po pravilu treba da zažive posle izbora. Nagledali smo se silnih maketa, iskopavanja velikih kanala i raznih laži koje imaju za cilj obmanjivanje javnosti i stvaranje prividnog prosperiteta.
U prethodnom periodu nismo čuli nijedan komentar lokalnih, pokrajinskih i republičkih vlasti o uništavanju livnice AD „Radijator“. Iz ovog možemo zaključiti da su radnici livnice prepušteni sami sebi, na milost i nemilost pljačkaša kojima je država aminovala sam čin otpuštanja radnika i dovođenje ove firme u bezizlaznu situaciju.

Na osnovu naših informacija, radnicima je saopšteno da od 10.01.2017. godine ne dolaze na posao, a od danas (08.02.2017.), da se jave na biro rada. Niko ne sme da pita za uplaćene doprinose jer trenutno, po nezvaničnim informacijama, ukupan dug premašuje preko 3,5 milijarde dinara, po nekom scenariju proglašenja bankrota, procenjena imovina za prodaju je ukupno oko 400 miliona dinara.
Krajem decembra radnicima je isplaćen iznos od 5000 dinara na ime oktobarske zarade, menadžment livnice AD „Radijator“ vodio se odlukom premijera, kada je penzionerima udelio isti iznos za nastupajuće praznike, da nije žalosno i ponižavajuće, bilo bi smešno.
Postavljamo pitanje vladajućoj većini: Ko je odgovoran za ovakvo stanje livnice AD „Radijator“? Ko je odgovoran za permanentno ugrožavanje radničkih prava? Kako je moguće da se gasi i pljačka navedena firma, a nemamo nijedan komentar odgovornih u lokalnoj samoupravi?

Možemo zaključiti da se ovakvim postupcima građani dovode u situaciju da budu prisiljeni da rade za ponižavajuće zarade bez ikakvih radničkih prava, jer to i obećava premijer obilazeći zapadne zemlje i hvaleći se kako mi imamo najjeftiniju radnu snagu u svetu, a pride i najveće subvencije, koje naravno plaćaju građani.