Zrenjanin- Danas je u domu zdravlja „DR Boško Vrebalov“ zaživeo obnovljivi elektronski recept. Elektronski recepti treba da olakšaju proceduru za dobijanje lekova hroničnim bolesnicima, jer više neće morati da idu jednom mesečno kod izabranog lekara opšte prakse, ali i svim ostalima, jer će tako gužve u domovima zdravlja biti manje.
 

Apoteke koje izdaju lekove na elektronski recept su obeležene nalepnicom.

U Domu zdravlja „Dr. Boško Vrebalov“ danas je održana je konferencija za novinare na kojoj su govorile dr Verica Budimir načelnik službe opšte medicine i dr Bojana Vještica.
-Danas je u domu zdravlja zaživeo obnovljivi elektronski recept koji podrazumeva propisivanje terapije za hronične bolesnike kojima poslednjih godinu dana nije menjana terapija. Elektronski recept je isključivo za hroničnu terapiju, dok se za akutna stanja, lekove koji su pod posebnim režimom,  kao što su narkotici i lekovi sa D liste lekova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje,  izdaju kao i do sada – rekla je dr Verica Budimir načelnik službe opšte medicine.
 Elektronski recept omogućiće svim hroničnim bolesnicima da nakon prve posete svom izabranom lekaru ne moraju opet po recept i u red za čekanje, već će u apotekama direktno podizati svoju mesečnu terapiju samo sa zdravstvenom knjižicom.
-Elektronski recepti će se za sada prepisivati samo hroničnim bolesnicima, odnosno pacijentima koji imaju nepromenjenu terapiju unazad godinu dana ili više. Pacijent je u obavezi da poseti apoteku trideseti dan od propisivanja recepta, plus-minus sedam dana,  a ukoliko se ne pojave u tom periodu  njihova terapija će biti obrisana iz evidencije, ali će narendnog meseca ukoliko dođu u predviđenom periodu  za podizanje terapije moći ponovo da je uzmu- rekla je dr Bojana Vještica.