Zrenjanin- Prvi Sajam zemljoradničkog zadrugarstva i mladih domaćina sela Srbije biće održan u Zrenjaninu od 22. do 24. marta 2018. godine u sajamskoj hali „Medison“ i „Kristalnoj dvorani“ u vremenu od 10 do 19 časova. Ulaz na Sajam je besplatan.

Pod Generalnim pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije – Kabineta za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća i Srpske akademije nauka i umetnosti, Sajam će svečano biti otvoren u četvrtak 22. marta u 11,00 časova, na dan istoimenog pravoslavnog praznika „Mladenci“.


Trodnevna sajamska smotra biće i u znaku simpozijuma u organizaciji Odbora za selo SANU, sa centralnim tematskim skupom „Razvoj organske proizvodnje u Srbiji“. Sem brojnih naučno stručnih predavanja u Sajamskoj hali izlagači će prezentovati sopstvene agrarne programe i projekte, proizvode i artikle dok će biti održane promocije i upriličene degustacije prehrambenih proizvoda, uz celodnevni kulturno umetnički program.


Prisustvo na Sajmu potvrdili su najodgovorniji predstavnici resornih državnih i pokrajinskih institucija, organizacija, klastera, udruženja, obrazovnih ustanova, agro privredni poslenici i novinari. Na Sajmu se očekuje prisustvo preko 2.000 učesnika iz više od stotinu Opština Republike Srbije. zemljoradničkih zadruga, proizvodno privednih udruženja, asocijacija, klastera i organizacija.

 

„Mladenci“ su privredno, obrazovno vaspitna, sociološka, etno ruralna i kulturno umetnička smotra susretanja mladih opredeljenih za život na selu.

Izražavajući saglasje sa akcijom Vlade Republike Srbije, usmerenom na osnaženju srpskog sela (osnivanjem 500 zadruga u isto toliko mesta) i pokrenutoj aktivnosti ka udruživanju mladih srpskih poljoprivredika i samostalih preduzetnika iz seoskih sredina, Grad Zrenjanin, domaćin Sajma kao i Agencija „Agrar pres” Zrenjanin. Opšte udruženje preduzetnika, Regionalna privredna komora SBO Zrenjanin i Asocijacija za razvoj Bagljaš, (tehnički organizatori) su u uverenju da se zajedničkom realizacijom Sajma „MLADENCI“ pruža sveukupan doprinos srpskom selu i Srbiji u celini.

PROGRAM SAJMA ZEMLjORADNIČKOG ZADRUGARSTVA I MLADIH DOMAĆINA SELA SRBIJE „MLADENCI“ ZRENjANIN

22, mart – četvrtak

11.00 SVEČANO OTVARANjE SAJMA

– Milan Krkobabić ministar za regionalni razvoj Vlada RS
– Vladimir Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti
– Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine
– akademik dr Dragan Škorić Odbor za selo SANU
– Čedomir Janjić gradonačelnik Zrenjanina

13.00 AKTIVNOSTI NA UNAPREĐENjU PROIZVODNjE NA POLjOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA I POVEĆANjU KONKURENTNOSTI NA TRŽIŠTU
Pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

13,30 KREDITNE LINIJE NLB BANKE
Direktor Biljana Petrović

14.00 PROGRAMI FONDA ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE
Direktor Aleksandar Bogdanović

14,20 KONKURSI ZAVODA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA
Dijana Milović, direktor Zavoda Novi Sad

14,40 KREDITNE LINIJE RAZVOJNOG FONDA VOJVODINE
Direktor Goran Savić

15,00 GARANCIJSKI FOND VOJVODINE – konkursi
Direktor Đorđe Raković

15,30 POLjOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA ZRENjANIN – IPARD II
Direktor Kristina Salapura

16,00 AGRO EKO VOĆE
Direktor Božo Joković

16,30 AGROEKONOMIK PKB
Direktor dr Petar Stojić

17,00 PROMOCIJA KNjIGE „VODIČ KROZ ZADRUGARSTVO SRBIJE “
Danilo Tomić, Branislav Gulan, Risto Kostov

23. mart – petak

09.45 PROMOCIJA Knjige „SRBIJA DANAS“
Prof. Dr Milorad Stamenović Branislav Gulan, Branko Dragaš

10.00’ SKUPŠTINA VOJVOĐANSKOG KLASTERA ORGANSKE POLjOPRIVREDE –

10.15 SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANjA – STANjE SRPSKOG SELA
Prof. dr Milovan Mitrović

11,00 RAZVOJ ORGANSKE PROIZVODNjE U SRBIJI
SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI
AKADEMIJSKI ODBOR ZA SELO

OKRUGLI STO

„RAZVOJ ORGANSKE PROIZVODNjE U SRBIJI“

ZRENjANIN
Sajamska hala „Medison“
petak, 23. mart 2018. godine,
11,00 sati

Predsedava

akademik Dragan Škorić, predsednik Akademijskog odbora za selo SANU
prof. dr Branka Lazić

11,00 – 11,20 Dušan Kovačević
MOGUĆNOSTI ZA ORGANSKU POLjOPRIVREDU U SRBIJI

11,20 – 11,40 Snežana I. Oljača
DOPRINOS ORGANSKE POLjOPRIVREDE ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOSTI HRANE

11,40 – 12,00 Ivana Simić
ZAKONSKA REGULATIVA I STANjE U ORGANSKOJ
POLjOPRIVREDI

12,00 – 12,20 Nenad Novaković
KONTROLA I SERTIFIKACIJA ORGANSKE PROIZVODNjE

12,20 – 12,40 Branislav Vlahović
MARKETING ORGANSKE HRANE – GLOBALNI IZAZOVI I ŠANSE

12,40 – 13,00 P a u z a

13,00 – 13,20 Zorica Sredojević
RENTABILNOSTORGANSKE PROIZVODNjE

13,20 – 13,40 Srđan I. Šeremešić
ULOGA ORGANSKE POLjOPRIVREDE U OSTVARIVANjU ODRŽIVIH RAZVOJNIHCILjEVA SRBIJE

Primeri dobre prakse

13,40 – 14,00 Libuška Fačara
INKUBATOR ORGANSKE POLjOPRIVREDE (Selenča)

14,00 – 14,20 Gordana Šokšić
BIO FARMA ŠOKŠIĆ (Taraš)

14,20 – 14,40 Saša Vitošević
Globalseed, Novi Sad

14,40 – 15,00 Saša Radisavljević (grupna sertifikacija) selo Batat, Brus

15,00 D i s k u s i j a i z a k lj u č c i

15,15 VOJVOĐANSKI KLASTER ORGANSKE PROIZVODNjE
Marija Nikolajev

15,45 PRIMENA RAČUNARA U VOĆARSTVU
Prof. Dr Slaviša Trajković – Master ekon. Goran Ranković

16.15 „ZNANjE NA DAR – KOLUMNE ZAHARIJA TRNAVČEVIA “
Risto Kostov

 

SUBOTA 24. MART

10,00 POLjOPRIVREDNI FAKULTET NOVI SAD
DEPARTMAN ZA STOČARSTVO
Dr Snežana Trivunović

11,00 „TAURUS“ – Vršac
Rade Ćosić i saradnici

11,20 NAUČNI INSTITUT ZA REPRODUKCIJU – Temerin
Dr Mirolav Urošević

11,50 POLjOPRIVREDA – PARTNERSKI ODNOS CIVILNOG
I JAVNOG SEKTORA
Nikola Filipović, predsednik Udruženja „Banatska lenija“
Imre Kabok, gradska uprava Grad Kikinda

12.20 POLjOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA ZRENjANIN

13.00 SISTEM ORGANIZACIJE KLASTERA POVRTARA
Đula Madaras, direktor „Carska bašta“ Mužlja

13.00 PREZENTACIJA PROIZVODNIH FIRMI

“JABUKA” FSH – Jabuka Pančevo
INSTITUT PKB „ AGROEKONOMIK“ – Padinska Skela
NS SEME – Novi Sad
GOMSELMAŠ – Gomelj Belorusija
DUNAV OSIGURANjE – Beograd

15,00 DEGUSTACIJA KULINARSKIH PROIZVODA

DEO PREHRAMBENIH PROIZVODA KOJI  ĆE BITI IZLOŽENI NA SAJMU

Čokoladni i konditorski proiѕvodi Leskovac
– Lekovito bilje Zaplanja (jugoistočna Srbija)
– Niški ajvar
– Maline – Arilje
– Pršut sa Zlatibora
– Proizvodi od meda – Negotinska krajina
– Voće Šumadije – Aranđelovac
– Sremski kulen – Erdevik
– Kačerski med sa Kosmaja
– Kozji sirevi – Gudurica
– Mlečne prerađevine – Krivi Vir
– Vina i rakije iz Topole
– Kompoti, džemovi, voćni sokovi Takova
– Futoški kupus
– Jabuke iz Novog Slankamena
– Specijaliteti od svinje mangulice – Zasavica
– Petrovački kulen
– Čajevi, melemi, preparati – Rtanj, Sokobanja
– Banatske štrudle – Dolovo,
– Horgošška paprika
– Povrće“ Carske bašte“ Mužlja
– Paradajz sokovi iz Samoša
– Turijska kobasica