Zrenjanin- Analizirajući rad u 2017. godini Viši javni tužilac Zoran Đuran, na  konferenciji za medije, predstavio je rezultate i ukazao na smanjenu stopu kriminaliteta, kao i maloletničke delikvencije.

 

Zabeležen je pojedinačno manji broj ubistava u 2017. godini. 

Viši javni tužilac je pokrenuo krivični postupak protiv četiri lica za krivično delo ubistvo u pokušaju i to dve istrage i podigao dve optužnice, kao i optužnicu protiv jednog lica zbog krivičnog dela teško ubistvo.

– Jedna od karakteristika u protekloj godini je da su se na našem širem području počeli javljati izvršioci krivičnih dela nedozvoljenog prelaza državne granice i krijumčarenja ljudi, pa smo tako pokretali krivične postupke protiv trinaest izvršilaca povodom krijumčarenja migranta sa namerom nelegalnog prelaženja državne granice sa Republikom Rumunijom i izlaskom na prostor Evropske Unije- istakao je  Zoran Đuran Viši javni tužilac.

Viši javni tužilac napomenuo je  da su presečeni lanci krijumčarenja  i sprečeni prelasci državnih granica, a okrivljenim licima je određen pritvor i da se u pojedinim slučajevima prevoz migranata obavljao u vrlo opasnim uslovima za život i zdravlje tih lica.

Tokom 2017. godine na području za koje je nadležno ovo tužilaštvo otkriveni su izvršioci veoma teškog krivičnog dela vezanog za dečiju pornografiju, pri čemu je veći broj devojčica, mlađih od 14 godina, zloupotrebljavan radi izrade pornografskog materijala od strane dva strana državljana.  Izvršioci  se trenutno  nalaze u pritvoru i uskoro se očekuje okončanje istrage i podizanje optužnice protiv  okrivljenih lica.

 

Takođe, u 2017. godini je pred Višim sudom u Zrenjaninu, nakon dužeg vremenskog perioda, u prvom stepenu okončano nekoliko glavnih pretresa koji su se vodili protiv izvršilaca krivičnih dela privrednog kriminala, a odnosili su se na primanje i davanje mita od strane službenika i funkcionera na području lokalne samouprave u Zrenjaninu i Novoj Crnji.

-Važno je istaći i činjenicu da je Apelacioni sud u Novom Sadu, kao drugostepeni sud, u kratkom roku doneo odluku kojom je potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Zrenjaninu kojom je okrivljeni Siniša Zlatić proglašen  krivim zbog krivičnog dela teškog ubistva, izvršenog u Žitištu jula 2016. godine, kojom prilikom je lišio života pet osoba i ranio 21 lice. Time je pravosuđe pokazalo maksimalnu efikasnost u postupanju, budući da je ovaj krivični postupak od pokretanja istrage pa do drugostepene odluke za tako teško krivično delo okončan u roku od svega godinu dana. – rekao je Viši javni tužilac.

 

On je istako da je jedna od konstantnih karakteristika u radu ovog javnog tužilaštva je da se, kao i ranijih godina, najveći broj krivičnih postupaka u 2017. godini odnosio na izvršioce krivičnih dela vezanih za neovlašćenu proizvodnju i trgovinu narkoticima. Protiv izvršilaca je po pravilu određivan pritvor za vreme trajanja istrage, najčešće zbog uticaja na svedoke, saučesnike ili prikrivače ili pak, kada je reč o povratnicima, zbog osobitih okolnosti da će ponoviti krivično delo.

Viši javni tužilac  istakao je da je tokom 2017. godine nastavljena veoma uspešna saradnja sa svim državnim organima, a posebno policijskim upravama MUP-a RS na otkrivanju izvršilaca krivičnih dela i suzbijanju kriminaliteta, što je rezultiralo konkretnim pokazateljima koje je izneo.

 U 2017. godini zabeležen je pad maloletničke delikvencije, prijavljeno je ukupno 580 maloletnih lica, što je za 11,04 % manje u odnosu na prethodnu godinu.

DETALJAN PRIKAZ STOPE PADA KRIMINALITETA:

  • U Višim i područnim osnovnim javnim tužilaštvima primljeno je ukupno krivičnih prijava, prema poznatim punoletnim i maloletnim izvršiocima, kao i prema nepoznatim izvršiocima, protiv 6561 lica što u odnosu na prethodnu godinu, kada je primljano prijava protiv 7486 lica, predstavlja smanjenje od 12,36%.
  • Protiv punoletnih izvršilaca krivičnih dela prijavljeno je 3911 lica što je u odnosu na prethodnu godinu kada je bilo novoprimljenih prijava protiv 4729 predstavlja  smanjenje od 17,3%.
  • Protiv nepoznatih izvršilaca  bilo je prijavljeno 2070 prijava, što u odnosu na prethodnu godinu kada je bila podneta 2551 prijava, predstavlja smanjenje od 18,86%.

Viši javni tužilac Zoran Đuran naglasio je da je u 2017. godini samo u Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, zaprimljeno ukupno krivičnih dela protiv 169 punoletnih izvršilaca krivičnih dela. U odnosu na prethodnu godinu kada je bilo prijavljenih prijava protiv 215 lica, u izveštajnom periodu je došlo do smanjenja broja novoprimljenih prijava za čak 21,4%.

-Od ukupnog broja novoprimljenih prijava, protiv 67 lica su prijave odbačene, protiv 92 su podnete naredbe o sprovođenju istrage, a u odnosu na 41 lice su podneti optužni akti- rekao je Đuran.

Viši  sud u Zrenjaninu je, postupajući po optužnim aktima ovog tužilaštva, doneo ukupno 87 presuda od čega  su protiv 83 osobe donete osuđujuće presude što predstavlja 95,4% od ukupnog broja donetih presuda. Ovaj podatak govori o dobroj proceni javnog tužioca prilikom donošenja odluke o optuženju.

1. marta 2018. godine stupio na snagu Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije kojim su u Republici Srbiji određena četiri posebna odeljenja viših javnih tužilaštva za suzbijanje korupcije, a shodno kojem je otkrivanje, krivično gonjenje i suđenje za znatan deo krivičnih dela protiv privrede i službene dužnosti, prešlo u nadležnost Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

 

Više javno tužilaštvo je u 2017. godini kadrovski osnaženo budući da je izabran još jedan zamenik javnog tužioca,  pa tako javno tužilaštvo, pored javnog tužioca, čine i četiri njegova zamenika i tužilački pomoćnik sa pratećim osobljem.