Potpisivanje peticije Da Zrenjanin ostane Zrenjanin” traje 5 dana, preko 2600 ljudi  dalo je svoj potpis. Cilj je bio da se mobiliše javnost protiv nedemokratske i bahate promene imena grada, kao i jasan odgovor sugrađana šta o tome misle. Zrenjaninke i Zrenjaninci su reagovali  i poslali vlastima i inicijatorima promene imena grada jasnu poruku: Mi se pitamo, ne može! Mislimo da je vreme da se podvuče crta i da su  gradjani/ke jasno izrazili svoje mišljenje. Ukoliko vlast ima nejasnoća, rado ćemo se svi ponovo izjasniti na referendum, kao i 1992. godine.

Svaki potpisnik peticije imao je svoje razloge, svaki stav treba razumeti i uvažiti.

U osnovi svih odgovora mogu se pronaći antifašizam, multietničnost i multikulturalnost, na koje su stanovnici ovoga grada nadasve ponosni.

Umesto kulturnog, privrednog centra Banata, otvorenog i modernog grada, tendencija inicijative za promenu imena jesu tradicionalizam, patrijahalno društvo i nacionalizam. Nacionalizam je osnova, ali kada mu se doda antiliberalizam, antidemokratija, militarizam, rasizam i antisemitizam, tad nastaje fašizam.

Namera pokretanja peticije „Da Zrenjanin ostane Zrenjanin“ nije bila da inicira sukobljavanja na društvenim mrežama, niti da se takmiči u broju potpisnika. Želja je bila da pokaže da postoje građanke i građani koji uopšte ne vide potrebu da se menja ime grada, ili da se to ne čini u ovom trenutku. Mnogi su pokazali naklonost i za neke druge opcije. To sve podrazumeva da inicijatori promene ne govore u ime većine, da je njihova argumentacija neubedljiva i na mahove zastrašujuća, a tendencija da se izbegne referendum jasno svedoči o tome da su i sami svesni potencijalnog neuspeha.

 

NVO SKASKA