Gradski odbor SRS Zrenjanin smatra da je negodovanje pojedinih lokalnih preduzetnika zbog visine zarada isplaćenih u stranim kompanijama, bez ikakvog smisla i zdravog razuma. Mi srpski radikali smo u više navrata podsećali našu javnost o mizernim platama u svim kompanijama, kako u privatnom tako i u delu javnog sektora, ne računajući izmišljena radna mesta za samo politički podobne i poslušne. Minimalna plata koja se isplaćuje u Srbiji unizuje dostojanstvo svakog časnog i poštenog radnika, a porodice dovodi u krajnju bedu i siromaštvo, dok se sa druge strane pojednci enormno bogate i bahate tuđom mukom, vladajući režim je nem i na strani je vlasnika kapitala. Ko još veruje da je moguće prehraniti porodicu i platiti režije sa 24000,oo dinara, naknadu za prekovremeni i noćni rad ako dobiju preko računa, moraju da vrate „gazdama” već sutradan.


Istine radi, radnici ne napuštaju domaće privrednike zato što je u stranim kompanijama divno, već zato što biraju između dva zla i gledaju da izaberu manje zlo, ako je ikako moguće, plate u stranim kompanijama su svakako bedne u odnosu na cenu rada u zemljama koje nas okružuju, da ne spomiljemo cenu rada u njihovim matičnim zemljama koja prelazi i do deset puta više u odnosu na milostinju koju daju našim radnicima. Prava radnika na lečenje je samo golo pravo, prava radnika na regres i topli obrok je samo golo pravo kao i pravo naknade za noćni rad i za rad u vreme državnih praznika koje niko ne poštuje, šta je država preduzala po tom pitanju?, jedino su uspeli da odluče o minimalnoj ceni rada, tu su saglasni svi “robovlasnici”, ali ako ovako nastave ostaće bez “robova”.
Polazeći od činjenice da je Srbija druga u svetu po iseljavanju mladih u inoistranstvo, postavlja se prosto pitanje, ko će ostati uopšte da radi u ovoj zemlji? naša mladost po završetku škole beži na sve moguće načine, imamo li mi ovakvim odnosom prema naciji šanse za opstanak? zamajavaju nas lažnim podacima o broju novozaposlenih, o smanjenom broju lica na evidenciji NSZ, o rastu BDP,sledi nam ubeđivanje da mi u stvari uvozimo radnu snagu jer smo sve građane zaposlili ili su možda iselili, možda će naši privrednici uskoro dobiti subvencije na uvoz radne snage, to jedina mera koje nam sledi ovakvim odnosom prema sopstvenom narodu-rekao je predsednik GO SRS Zrenjanin Dalibor Radosavljević.