Politika- Gradski odbor SRS Zrenjanin  upozorava  i  zahteva od lokalne vlasti da u što kraćem vremenskom periodu zaštiti spomenike kulture koji  su u  fazi totalnog propadanja i koji postaju potencijalna opasnost  za sve građane. Najurgentniji su svakako Pinova vila, koja je sagrađena pre 123 godine, za koju je izrađen projekat obnove i sanacije još 2005. godine koji je ostao mrtvo slovo na papiru, ona ne samo samo što je ruglo grada već je i opasna po bezbednost građana, kuća Filkovića nije opasna po bezbednost, jer još 2015 godine srušena do temelja, od izgradnje replike nema ni pomena, slična sudbina će najverovatnije, nažalost, zadesiti i kuću  Aleksandra Sandića, književnika i pisara Vuka Karadžića iz 1790. godine, koja je u fazi potpunog urušavanja i svakako SUVAČA  koja je po izgradnji bila prvi mlin na parni  pogon, a 1923. je podignuta prva banatska fabrika makarona i testa, za vreme drugog svetskog ratu u objektu je bio logor  kroz koji je prošlo više hiljada Srba, Roma, Jevreja, komunista i partizana. Posle rata je objekat služio za potrebe JNA, zadnjih 10 godina je prepušten zubu vremena i nebrizi lokalne samouprave.


Odnos vladajuće većine  prema kulturnim dobrima je krajnje iracionalan i dovodi kulturno nasleće grada u fazu uništavanja, njihova nebriga i neznanje  proizvode nesagledive štete  za opstanak i postojanje  kulturnih dobara na teritoriji grada. Opravdanje da nema finansijskih sredstava je krajnje licemerno i bezpredmetno ako sagledamo šta se i ko finansira iz gradskog budžeta, svedoci smo da se finansiraju kojekakva udruženja  koja imaju samo za svrhu da otmu novac svih poreskih obveznika,koja se registruju nekoliko dana pre raspisivanja konkursa o dodeli finansijskih sredstava iz  budžeta grada,koja nemaju niti statut, niti bilo kakav program rada, niti svrhu postojanja. Gradska vlast ima i sredstava za održavanje raznih manifestacija kao što je finansiranje u iznosu od 400000 dinara za organizovanje turnira u kartanju, koje prevazilazi sve granice zdravog razuma, u obrazloženju stoji da je reč o programima iz oblasti obrazovanja i nauke, pitamo se sa punim pravom šta je u kartanju obrazovnog karaktera i šta je naučno opravdano?
-Narod koji ne neguje  i svoju kulturu, veru, tradiciju i ne čuva svoje  kulturno nasleđe osuđen je na propast i prihvatanje tuđih vrednosti  kao i potpuno negiranje sopstvene  istorije  i dovođenje u pitanje prava na opstanak nacije u celini- rekao je predsednik GO SRS Zrenjanin Dalibor Radosavljević.