Politika-  Gradski odbor SRS Zrenjanin opominje ovim putem vladajuću većinu na licemerno ponašanje ,a u vezi sa  neoprovdano visokim cenama komunalnih usluga    koje dovode naše građane u situaciju da ne mogu da obezbede dostojan život .Evidentno je da su cene usluga čistoće  bez ikakvog objašnjenja povećavane,a tako i nepravedan odnos prema staračkim i samačkim domaćinstvima,gde plaćaju račune kao i oni naši sugrađani gde ima više članova porodičnog domaćinstva.

Granica pristupačnosti za komunalne usluge  i proizvode je u sledećim relativnim iznosima i to:
1.voda za piće  prosečni mesečni račun za ZDRAVU PIJAĆU VODU najviše do 3 odsto od prosečne neto zarade na teritoriji grada Zrenjanina(44000,oo)
2.kanalizacija  prosečni mesečni račun za kanalizaciju do 2 odsto prosečne neto zarade  na teritoriji grada Zrenjanina(44000,oo)
3.naknada za odnošenje smeća  do 1,5 odsto od neto zarade na teritoriji grada Zrenjanina(44000,oo)
4.grejanje prosečni mesečni račun za grejanje do 11 odsto od prosečne neto zarade na teritoriji grad zrenjanina(44000,oo)
Ako navedenim podacima dodamo da su prosečne penzije ispod 25000,oo i poljoprivredne ispod 11000,oo,a uzmemo u obzir činjenicu da u Zrenjaninu ima više penzionera nego zaposlenih,stanje je više nego jasno,dužničko ropstvo.

-Iz svega navedenog možemo slobodno zaključiti da su građani Zrenjanina preopterećeni plaćanjem komunalnih usluga,koje  istine radi  nikako nisu u skladu sa naplaćenim uslugama,vode za piće nemamo,a plaćamo skuplje od ostalih gradova i opština.Možda je to zbog nagomilanog broja radnika koji su godinama zapošljavani po političkoj podobnosti,možda zato što su plate menadžmenta u javnim preduzećima i ustanovama basnosovne,neverovatan primer jeste i direktor ViK-a koji je podigao sebi platu za više od 23 odsto,koja iznosi preko 132000,oo dinara.Postavljamo pitanje vladajućoj većini,do kada će pojedinci da se ponašaju bahato i neracionalno,a sve na teret svih građana- rekao je predsednik GO SRS Zrenjanin Dalibor Radosavljević.