Zrenjanin- Na izletištu „Tisa“ u toku su radovi na postavljanju nove talpe koje su danas obišli zamenik gradonačelnika Saša Santovac, kao i pomoćnici gradonačelnika Dragan Ćapin, Simo Salapura, kao i predstavnici Gradske stambene agencije. Talpa će biti površine 360 kvadratnih metara i na njoj će moći da bude 200-250 ljudi, a biće dograđen i dečiji bazen.  
Zamenik gradonačelnika Saša Santovac je rekao da je odluka Grada Zrenjanina da uređuje svoja kupališta i da je posle radova i ulaganja na „Peskari“, preostalo i uređenje izletišta na Tisi.
– Talpa koja se u reci nalazila bila je u izuzetno lošem stanju i smatrali smo da kao takva ugrožava bezbednost kupača. Odlučili smo da ove godine na tom mestu postavimo potpuno novu talpu koja će zadovoljiti sve standarde i uslove i koja će, shodno tome, ispuniti i očekivanja naših sugrađana koji dolaze na ovo izletište – rekao je  Santovac i napomenuo da je projekat urađen, ali da su u međuvremenu uočeni određeni nedostaci, te da su, kako bi talpa bila što bezbednija i kvalitetnija, urađene određene korekcije.
– Očekujemo da u narednih deset do petnaest dana radovi budu završeni i da, kako to procedure nalažu, dobijemo svu potrebnu dokumentaciju, a zatim da ona može biti i korištena – rekao je Santovac i istakao da će zahvaljujući modernoj novoj talpi izletište „Tisa“ postati atraktivnije izletište.
     
Direktor Gradske stambene agencije Radiša Dupljanović govorio je o tehničkim detaljima i istakao da će radovi, kako je predviđeno, biti završeni za desetak dana.
 – Mislimo da će rokovi biti ispoštovani, jer nam je tako obećao i izvođač radova. Ovo je talpa, prva u Srbiji, koja se radi po novim zakonom o plovilima i plutajućim objektima, i  praktično na njoj je rađen eksperiment. Danas su ovde bili stručnjaci lučke kapetanije koji su atestirali svaki ponton i dobili smo potvrdu da svaki ponton ugrađen u ovoj talpi ispunjava predviđene zahteve – rekao je Dupljanović i  dodao da se izgradnja talpe finansira iz sredstava obezbeđenih od Ministarstva turizma u iznosu od pet miliona, a da je iz gradskoh budžeta izdvojen milion dinara.
– Inače, ovo sada što se vidi nije i konačan izgled talpe. Preko plastike biće postavljena i veštačka trava, a kada se završe radovi, tapla će biti ukras ovog izletišta – dodao je  Dupljanović.

Dečiji bazen koji će biti spušten pored talpe.