Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 23. do 30. jula 2018. godine.

  • Željko Gigić (zoo tehničar) i Sara Bakalov (hem. laborant)
  • Marko Subičin (vozač) i Biljana Mirazović (trgovac)
  • Oskar Koso (oficir) i Samanta Lujanov Filipović (ekonom.tehničar)
  • Husejin Karol (građ.tehničar) i Dragana Ilić (master ing.geologije)
  • Ivan Savić (građ.tehničar) i Senada Lukačev (konfekcionar-krojač)