Zrenjanin- Od 2. do 5. septembra u Zrenjaninu će na različitim lokacijama biti održan festival savremenog umetničkog stvaralaštva mladih „Novi prostori“.  Ulaz je slobodan na sve programe u okviru festivala.

Festival u Zrenjaninu se organizuje u okviru programa festivala „Na sopstveni pogon” (Asocijacija NKSS), koji se istovremeno realizuje u više gradova u Srbiji.

Ulaz je slobodan na sve programe u okviru festivala.

 

Organizatori: Cekom, Kulturkick Creative Productions i Photo Expo. Partneri i saradnici: Kulturni centar Zrenjanina, Narodni muzej Zrenjanin, Narodno pozorište „Toša Jovanović” i udruženje Skaska.

 

Festival „Novi prostori” je interdisciplinarni festival savremenog umetničkog stvaralaštva mladih koji će biti realizovan na različitim lokacijama u Zrenjaninu od 2. do 5. septembra. Festival se organizuje sa idejom da se kroz kulturne aktivnosti u različitim javnim prostorima, sa fokusom na neaktiviranim urbanim ambijentima, građanima približi savremeno umetničko stvaralaštvo i da se reaktiviraju prostori u gradu koji su mapirani kao potencijalno korisni za dalje korišćenje u te svrhe.

Program festivala:      

 

Nedelja 02.08.

 

19h Nastup „Zrenjaninskog kamernog hora” (dirigentkinja Andrea Poša)

19.15h Performans na štulama (Patos, Smederevo)

* mesto održavanja: plato ispred nekadašnje Robne kuće

 

Ponedeljak 03.08.

10h – 13h „Pokreni se Žarko” – koreografsko plesna radionica

(radionicu vodi Jovana Rakić)

* mesto održavanja: glavna ulica (Kralja Aleksandra I Karađorđevića) i okolne ulice u centru grada;

13h – Projekcije kratkih filmova koji su nastali u okviru treninga „Koliko košta(m)?” (Grupa „Hajde da…”)

* mesto održavanja – pasaž kod Zrenjaninske gimnazije (između Gimnazijske i glavne ulice)

19h – Performans „Ogledalo” (Cekom, Zrenjanin) i svečano otvaranje festivala

* mesto održavanja: stepenište prema platou dr Zorana Đinđića (iz glavne ulice)

21h – predstava „O S(A)VESTI – esej u pokretu o Dadi Vujasinović

(koncept/ režija/ izvođenje: Sanja Krsmanović Tasić)

* mesto održavanja: atrijum Narodnog muzeja Zrenjanin

 

Utorak 04.08.

 

10h – 13h – „ZR na pločnicima i betonu“- koreografsko plesna radionica  (radionicu vodi Jovana Rakić)

* mesto održavanja: glavna ulica i okolne ulice u centru grada;

 

Od 17h i od 19h (dva izvođenja) – predstava Inner Lights/Unutrašnja Svetla” (Patos, Smederevo). Specijalni gosti na predstavi: „Zrenjaninski kamerni hor” (dirigentkinja Andrea Poša)

* mesto održavanja: atrijum Narodnog muzeja Zrenjanin

21h – Premijerno izvođenje predstave koju su kao partneri na međunarodnom projektu „Neizgovorene misli” zajednički pripremili CEKOM iz Zrenjanina, DIS teatar mladih iz Banja Luke, Pozorišna omladina iz Skoplja i MTM – Mostarski teatar mladih iz Mostara.

* mesto održavanja: Narodno pozorište „Toša Jovanović”, Dramska scena

 

Sreda 05.08.

16.30 – 19.30h radionice za roditelje, nastavnike i učenike (Skaska, Zrenjanin)

* mesto održavanja: Plankova bašta (park kod Kulturnog centra Zrenjanina)

 

O programima:

– Koreografsko plesne radionice

Tokom dva dana kroz radionice „Pokreni se Žarko” i „ZR na pločnicima i betonu” koje vodi  Jelena Rakić, učesnici će se baviti istraživanjem odnosa  različitih prostora, onog koje zauzima naše telo i onog u kojem se nalazimo, prostora ograničenog i podržanog arhitekturom, gradom. Rezultat ovog procesa biće dijalog mladih umetnika i grada Zrenjanina stvoren kroz pokret u kojem promišljaju o koreografiji i prizorima koji ih okružuju.

– Performans „Ogledalo” je nastao kao rezultat radionica na kojima su članovi udruženja „CEKOM“ imali prilike da promišljaju o sebi i svom položaju u različitim kontekstima (od porodice do šireg društva). Pitanja od kojih su polazili su: kako doživljavam sebe, kako mislim da me drugi vide, koji su to odrazi mene koje cenim i one koje ne volim, da li i koliko razumem sebe, pa prema tome koliko mogu razumeti i prihvatiti druge. Radionice su pokrenute usled snažnog doživljaja da mladi u Srbiji odrastaju u kompleksnim društveno-ekonomskim odnosima, koji u svojoj stalnoj tranziciji ne pružaju mnogo mogućnosti za stabilnost. Mladi se stoga nalaze pred nejasnim putokazima koji bi im pomogli da se bezbedno vrate „iz prostora sa druge starne ogledala“. Ovaj performans je pokušaj da se ostave takvi tragovi koji će i publici pomoći da se barem na kratko ponovo vrate sebi. Proces je vodio Marko Pejović.

 

– „O S(A)VESTI – esej u pokretu o Dadi Vujasinović” je predstava o novinarki lista „Duga”, Dadi Vujasinović, koja je prvih godina ratova devedestih izveštavala sa ratišta, a zatim otvoreno, jasno i istinito pisala o događajima na političkoj i društvenoj sceni naše zemlje. Život je izgubila pod nerazjašnjenim okolnostima 8. aprila 1994. kada je imala trideset godina. Esej u pokretu je novi scenski izraz koji Sanja Krsmanović Tasić razvija od 2011. godine, sa  prvim autorskim projektom „Priče hleba i krvi”, gde se kroz umetničke akcije pripovedaju istiniti događaji i pojave, uz kritičko promišljanje njihovog nastanka i posledica. Esej se uvek prikazuje kroz prizmu lične istorije stavljene u kontekst društvenih događaja koje su na nju direktno uticali. Pokret, igra, kretanje su osnovna forma umetničkog izražavanja autorke, stoga i esej mora biti ispisan pokretom. Kao i svaki esej, i ovaj će sadržati fusnote koje će se prikazati na samom početku. Fusnote će se sastojati od fragmenata sećanja i podataka, kao i umetničkih intervencija, koji će, kao delovi slagalice, na kraju islikati život i rad Dade Vujasinović, kao i vreme njenog odrastanja i stradanja, sa posebnim osvrtom na poslednje četiri godine njenog života. Publika će imati priliku da bira redosled kojim će se fusnote razotkrivati /prikazivati u prostoru, kroz tekst, video rad, scenu, intervenciju u prostoru. Sam esej će se odigrati na kraju predstave.

 

– Predstava „Inner Lights/Unutrašnja Svetla” (Patos, Smederevo)

            Da li možemo da doživimo pozorište bez čula vida? Nesvakidašnji koncept „Unutrašnjih svetala“ uskraćuje ovo čulo, a publika scene „posmatra“ koristeći sve ostale opažaje. Svi u publici nose poveze preko očiju, čime su svi izjednačeni i stavljeni u položaj slepih i slabovidih osoba.

            Kao medij, pozorište se u velikoj meri oslanja na sva naša čula. Putem njih gledalac prima različite poruke i signale sa scene, a glumci nastoje da stvore emociju koja će premostiti jaz između imaginarnog sveta scene i onog realnog koji se nalazi na „sigurnoj“ distanci, među središtima publike. Predstava „Unutrašnja svetla“ ruši nekoliko standarda. Posmatrač postaje deo scene i aktivan je učesnik svega što se odvija na njoj. Posmatrač postaje glavni glumac u predstavi koja se odvija oko njega i „samo“ za njega. Pored ove barijere, ruši se još jedna bitna teatarska dogma. Posmatrač koristi sva čula sem jednog, čula vida. „Unutrašnja svetla“ pretvaraju ovaj „hendikep“ u prednost, a posmatrač predstavu „posmatra“ kroz sva ostala čula. Ovu izuzetno interaktivnu predstavu potpisuje Vladislav Nešić, koji kroz rad sa slepim osobama došao do materijala koji se pretvorio u eksperimentalno putovanje na sceni.

 

– Premijerno izvođenje predstave koju su kao partneri na međunarodnom projektu „Neizgovorene misli” zajednički pripremili CEKOM iz Zrenjanina, DIS teatar mladih iz Banja Luke, Pozorišna omladina iz Skoplja i MTM – Mostarski teatar mladih iz Mostara. Projektom je  predviđeno istraživanje u okviru kojeg su urađeni intervjui sa konkretnim pitanjima, koja se odnose na predrasude mladih vezane za stavove o pripadnicima drugih naroda iz okruženja u kojem žive. Od dobijenih materijala je urađena dramska predstava koju, kao protagonisti i umetnički saradnici, realizuju  predstavnici sve četiri organizacije. Ideja je da se na taj način, suočavanjem različitih istina doprinese boljem razumevanju mladih iz različitih delova Zapadnog Balkana i uspostavi slobodna i otvorena komunikacija među mladim ljudima različitih etničkih grupa,  podstičući njihovu kreativnost i razvijajući estetske kriterijume. Iznošenje različitih bolnih, teških, traumatizirajućih ličnih priča umetničkim sredstvima ima za cilj da doprinese suočavanju sa prošlošću šireg kruga građana u regionu i na taj način boljoj međusobnoj komunikaciji.

Projekat se realizuje uz podršku RYCO fondacije.

– Radionice za roditelje, nastavnike i učenike su osmišljene u okviru projekta Zlatni most, čiji su osnovni ciljevi povećanje svesti o reproduktivnom zdravlju i seksualnosti kod učenika/ca osnovnih škola na teritoriji AP Vojvodine i uspostavljenje komunikacije o ovim temama između roditelja i nastavnika/ca sa jedne, i dece sa druge strane. Kako se u našem društvu teme reproduktivnog zdravlja i seksualnosti i dalje u velikoj meri smatraju „tabuom“, primetan je izvesni jaz između mladih sa jedne, i odraslih (roditelja i nastavnika/ca), sa druge strane. Zbog toga je ovaj projekat osmišljen kao spona, to jest „most“ između mladih i roditelja, odnosno nastavnika/ca. Na ovaj način se stvara mogućnost otvorene i iskrene komunikacije na temu reproduktivnog zdravlja i seksualnosti, koja predstavlja izuzetno značajan aspekt ličnosti pojedinca. Okosnicu projekta predstavljala knjiga  Seks za početnike autorke Jasminke Petrović, koja obrađuje teme reproduktivnog zdravlja i seksualnosti na jasan i duhovit način, prilagođen dečjem uzrastu. Radionice, pored informacija o reproduktivnom zdravlju i seksualnosti, obrađuju i pitanja komunikacije, emocija, prijateljstva i međuljudskih odnosa.