Narodna banka Srbije podseća da danas počinje da se primenjuje član 9. Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, koji propisuje obavezu banaka da besplatno izdaju Dina karticu svima koji otvore novi tekući račun.

Od danas  svim novim korisnicima tekućih računa koji zahtevaju platnu karticu biće besplatno izdata kartica sa domaćom obradom transakcija, a pored toga sve kartice koje ne ispunjavaju uslov domaće obrade transakcija, na svom isteku roka važnosti, biće zamenjene karticama sa domaćom obradom transakcija. Na ovaj način, ostvaruje se još jedan važan cilj Zakona – upravljanje sistemskim rizikom u našem domaćem platnom sistemu, a u vezi sa kartičnim transakcijama.

 

Prema raspoloživim podacima NBS 97% svih plaćanja korišćenjem lokalno izdatih platnih kartica čine plaćanja u zemlji, a samo 3% plaćanja u inostranstvu.

Takođe, 87% domaćih dinarskih kartičnih transakcija obrađuje se u inostranim platnim sistemima, nad kojima institucije Srbije, odnosno NBS nemaju nikakva nadzorna ovlašćenja. U platnom sistemu koji nadgleda NBS realizuje se manje od 15% transakcija u zemlji.

„Uzimajući u obzir ove okolnosti koje imaju sistemski značaj, članom 9. Zakona je propisano da svaki korisnik platnih kartica mora besplatno dobiti bar jednu karticu čije se transakcije obrađuju u zemlji, pod nadzorom odgovornih domaćih institucija. Uz tu karticu, tom korisniku, na njegov poseban zahtev u pismenoj formi može biti izdata jedna ili više platnih kartica kod kojih se u domaćim platnim transakcijama obrada naloga za prenos izdatih na osnovu njihove upotrebe ne obavlja u platnom sistemu u Srbiji“ saopštili su iz Narodne banke Srbije.

Šta je DinaCard?

DinaCard je nacionalna platna kartica Republike Srbije koja se koristi za plaćanje robe i usluga i za podizanje gotovog novca. U okviru dodatnih usluga za korisnike, kartica se može koristiti za plaćanje putem mobilnog telefona, plaćanje na  internetu i direktno plaćanje na šalterima Uprave za trezor.

 

„Zakonom se istovremeno smanjuju troškovi kartičnih transakcija, međunarodnim kartičnim sistemima omogućeno je da posluju u Srbiji pod istim uslovima kao što su to činili pre nego što je Zakon usvojen, a u isto vreme se upravlja sistemskim rizikom platnog sistema u zemlji u skladu sa standardima Evropske unije u ovoj oblasti. Ovim zakonom se uređuje poslovanje s platnim karticama u Srbiji, i to po prvi put, na celovit način. Platne kartice su najpopularniji bezgotovinski platni instrument kod nas i njihovom upotrebom je realizovano 57% ukupnog broja bezgotovinskih transakcija tokom 2017. godine, sa rastućim trendom“, navodi se u saopštenju NBS.