Zrenjanin- Dana 07.09.2018. godine, Viši javni tužilac u Zrenjaninu doneo je naredbu o  sprovođenju istrage protiv 5 lica, zbog postojanja osnovane sumnje da su dana 05.09.2018.  godine, po prethodnom dogovoru, izvršili krivično delo Otmice na taj način što su, u nameri da oštećenu koja je prethodno  raskinula vanbračnu zajednicu sa jednim od osumnjičenih, prinude da ponovo živi u  zajednici sa istim.

Oni su putničkim motornim vozilom došli do naseljenog mesta u okolini  Zrenjanina, ušli u kuću u kojoj se nalazila oštećena, kao i majka i brat lica sa kojim je  oštećena zasnovala novu vanbračnu zajednicu, pa su ih fizički napali, tako što su im  zadali više udaraca u predelu glave i tela, nakon čega je jedan od osumnjičenih oštećenu  uhvatio za ruke i na silu je odvukao u dvorište kuće, a zatim i u navedeno putničko  motorno vozilo, nakon čega su se udaljili sa lica mesta, da bi nakon toga osumnjičeni, sa  kojim je oštećena ranije vanbračno živela, pretio oštećenoj da će je ubiti ako ga ostavi  i ode da živi s drugim, pri čemu joj je stavljao i jedan kuhinjski nož pod grlo.

Dana 07.09.2018. godine sudija Višeg suda u Zrenjaninu, po  predlogu javnog tužioca, doneo je rešenje kojim je odredio pritvor protiv svih
osumnjičenih.