Zrenjanin- Udruženje građana Zrenjaninski socijalni forum organizivoalo je  u ponedeljak, 24. septembra, sastanak stanovnika Bagljaša o radu komunalne policije. 
 
Cilj ovog skupa je bio da se građani bolje upoznaju sa poslovima komunalne policije, kao i da se nadležni u ovoj oblasti obaveste o primedbama i predlozima građana.
 
U radu sastanka učestvovao je načelnik Komunalne policije u Zrenjaninu Igor Virijević. On  je istakao da u Gradu Zrenjaninu ima samo četrnaest komunalnih policajaca, a trebalo bi ih trideset. Sa tako malim brojem ljudi ova institucija treba da se stara o održavanju komunalnog reda u gradu i još dvadeset sela, što nije nije moguće. Da bi neka osoba postala komunalni policiajac, pored drugih uslova, on ili ona mora da završi i tromesečni kurs koji košta 300.000 dinara. Zbog zabrane zapošljavanja u javnim službama ne mogu se zapošljavati novi policajci. Prisutni građani su primetili da radnici javnih službi koji treba da budu preraspoređeni nerado prihvataju poziv komunalnog policajca, sa čim se načelnik Virijević složio. On je istakao da u poslednjih šest godina nije zabeležen nijedan incident sa građanima i da komunalni policajci u tom periodu nijednom nisu upotrebili prinudu na koju, u organičenom obimu, po Zakonu imaju ovlašćenje. 
 
Kao najčešće prekršaje koje čine građni, Virijević je naveo bahato ponašanje, stvaranje divljih deponija, parkiranje na zelenim površinama i uništavanje mobilijara. Godišnje komunalni policajci donesu čak 1500 prekršajnih naloga za nepropisno parkiranje, kazna iznosi 5000 dinara, a naplativost je 95%. Postoji dvadeset naloga protiv iste osobe.
 
Veliki problem su divlje deponije, kojih u gradu ima više. Njihovo nastajanje je naročito intenzivirano otkako je JKP Čistoća i zelenilo počelo da naplaćuje odlaganje smeća na gradskoj deponiji, pa neodgovorni građani smeće bacaju na divlje deponije, kako bi izbegli troškove. Neki građani koji su učestvovali u radu sastanka tvrdili su da je velika deponija koja se nalazi između drumova za Kikindu i Mihajlovo svesno napravljena kako bi se tu odlagao građevinski otpad i na taj način da se zatrpa jama iz koje je eksploatisana glina za obližnju ciglanu. Virijević smatra da se ta deponija može rešiti samo ukoliko se postave kamere sa visokom rezolucijom koje bi mogle da snime registrske tablice i noću. On je istakao da je nekoliko deponija u selima uklonjeno.
 
Grđani su se žalili da je na Bagljašu, naročito tokom leta, noću velika buka koja dolazi iz nekoliko privatnih objekata u kojm se prodaju alkoholna pića, Buku stvaraju i motociklisti, koji kroz grad voze velikom brzinom.
Načelnik Virijević smatra da bi rad komunalne policije bio efikasniji kada bi građani bili više spremni da svedoče o prekršajima komunalnog reda. Građani pak tvrde da komunalni policaci i redovna policija nisu dovoljno angažovani na očuvanju komunalnog i javnog reda i mira na Bagljašu.
 
Načelnik Virijević je sve primedbe koje su iznete zabeležio i obećao da će sve učiniti da problemi budu rešeni.