Zrenjaninski socijalni forum organizuje u četvrtak, 20. septembra tribinu o temi Socijalne borbe oko organizacije prostora – O iskustvima borbe stanovnika Male Amerike protiv postavljanja splava na jezeru i o posledicama koncentracije vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem.
Tribina će biti održana u Sali MZMala Amerika„, u 19 sati. Uvodna izlaganja održaće Judita Popović, advokat i Miroslava Pudar, novinarka lista „Danas“.
 
 
Poslednjih godina uočljivo je nastojanje gradskih vlasti da privatnim investitorima pod privilegovanim uslovima obezbede korišćenje gradskog javnog prostora. Do sada je bilo više samoorganizovanih protesta građana koji su pokušavali da odbrane pravo na javni prostor, kako bi on služio prvenstveno potrebama građana. Mobilizacja stanovnika koji žive u Maloj Americi dala je rezultate, jer je privatni preduzetnik sprečen da postavi splav na jezeru.
 
Cilj tribine je da se osmisli koncept prostornog uređenja koji odgovara potrebama građana i da se izvrši pritisak na lokalnu vlast kako bi se takvi zahtevi uzeli u obzir prilikom donošenja urbansitičkih planova.
 
Takođe, u toku je proces koncentarcije vlasništa nad poljoprivrednim zemljištem što posebno pogađa male i srednje farmere koji su do sada organizovali više akcija sa ciljem da ukažu na štetne posledice uvođenja kapitalizma u poljoprivredi. Propast malih farmi ugrožava veliki broj domaćinstava u srednjem Banatu i dovodi do socijalne katastrofe na selima. Na tribini će biti ukazano na socijalne posledice koncentracije vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem.