Akcija koja čuva zdravlje građana i štiti njihovu imovinu

Zrenjanin- Počela je velika sistematska akcija zaštite zdravlja građana i njihove imovine od štetnih glodara. Ova sistematska deratizacija prema planu treba da obuhvati teritoriju grada Zrenjanina i sve prigradske i seoske mesne zajednice. U saradnji sa gradskom upravom, stručni nosilac ovog posla je novosadska “Ciklonizacija”.

Deratizacija je za građane besplatna, potrebno je samo da omoguće vidno obeleženim stručnim operativcima da, u zavisnosti od potrebe, postave preparat, ili da ga preuzmu uz pridržavanje stručnih saveta i uputstava. Tretmani obuhvataju individualna domaćinsta, stanove, javne površine – pijace, groblja, deponije, javne ustanove – škole, vrtiće, verske objekte, infrastrukturu …

 

  • Koristimo moderan biocidni preparat odloženog delovanja nove generacije koji je pokazao svoju efikasnost, a građani uputstvo za upotrebu i mere opreza dobijaju na pakovanju, objasnio je Dario Aćimović, menadžer za odnose sa javnošću “Ciklonizacije”.

 

On apeluje na građane da ne lageruju preparat, već da ga koriste.

 

  • Zaštita od glodara zajednički je interes svih građana, a deratizacija u ovom delu godine je izuzetno važna jer je to vreme kada se glodari povlače sa otvorenog u stambene objekte i skladišta. Sistematska akcija najbolje rezultate daje ako je u kratkom periodu pokrivene velika teritorija. Posebno je to važno u seoskim domaćinstvima jer glodari prate hranu, ali ni grad nije pošteđen ovih problema, kaže Aćimović.

 

ZAŠTITA OD ZARAZNIH BOLESTI

Organizovanjem ove akcije Grad Zrenjanin se svrstao u red komunalno uređenih lokalnih zajednica u Srbiji koje sistematski vode brigu o zaštiti zdravlja svih građana od celog spektra zaraznih bolesti čiji su prenosioci štetni glodari.

Aćimović podseća da štetni glodari prenose preko 30 vrsta bolesti među kojima su i bruceloza, tuberkuloza, kuga, salmonela, slinavka, šap, besnilo i trihineloza, i zbog toga je veoma bitno da njihova brojnost bude pod sistemskom kontrolom. Takođe, štete koje pričinjavaju na uskladištenoj hrani i drugoj imovini mogu biti višemilionske.