Zrenjanin- Počeli su za juče, od strane izvođača radova na izgradnji kružnog toka u Beogradskoj ulici, najavljeni radovi na spajanju vodobodnih cevi zbog kojih će na dva sata biti prekinuto vodosnabdevanje u naselju Zeleno polje.

Foto: www.zrenjanin.rs

Počeli su za juče najavljeni, a zbog kiše odloženi, radovi na spajanju vodovodnih cevi u okviru kružnog toka na magistralni vod javne vodovodne mreže, koje vrši izvođač radova na izgradnji kružnog toka u Beogradskoj ulici.

U toku izvođenja radova, u vremenu od 9 do 11 časova, doći će do prekida vodosnabdevanja u naselju Zeleno polje.

-Nakon što izvođač radova na izgradnji kružnog toka završi radove na spajanju vodovodnih cevi na magistralni vod vodovodne mreže i o tome obavesti naše preduzeće, voda će biti puštena u sistem i ubrzo će uslediti normalizacija vodosnabdevanja u pomenutom gradskom naselju. Napominjem da JKP „Vodovod i kanalizacija“ ne vrši pomenute radove i nema uticaja na dužinu trajanja istih, a samim tim ni na vreme trajanja prekida vodosnabdevanja na Zelenom polju- rekao je Siniša Gajin dipl. inž. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.