Zrenjanin- Izložba „Mala škola prirode“ Zrenjaninske grupe NPN (nastavnika prirodnih nauka) biće otvorena u ponedeljak, 8. oktobra 2018. godine, u 18 časova u delu izložbenog salona Narodnog muzeja Zrenjanin.

Udruženje Zrenjaninska grupa NPN postoji od 2002. godine. Osnovano je sa ciljem popularizovanja multidisciplinarnosti u prirodnim naukama. Bavi se usmeravnjem mladih da posmatraju svoje okruženje (prirodno i društveno) kao celinu za koju su odgovorni, da razvijaju istraživački duh i socijalne kompetencije. Takođe se bavi i podrškom nastavnicima koji se na ovaj način bave obrazovanjem i vaspitanjem.

U okviru udruženja, od 2015. godine, realizuje se projekat „Mala škola biljaka“ koji okuplja nastavnike i učenike zrenjaninskih osnovnih škola. Cilj je da se deca i odrasli upoznaju sa biljnim vrstama koje ih okružuju. Projekte je podržao Grad Zrenjanin. Godine 2016, realizovan je i projekat „Mala škola prirode – Pomozimo da prežive“ koji je podržala Trag fondacija. Cilj ovog projekta bio je da se ukaže na problem smanjenja brojnosti i značaj insekata oprašivača, ptica pevačica, sova i slepih miševa, kako u ruralnom i poljoprivrednom području tako i u urbanim sredinama.

 

Izložba predstavlja prikaz fotografija aktivnosti, produkata i obrazovnog materijala koji su nastali tokom realizacije projekata „Mala škola biljaka“ i „Mala škola prirode – Pomozimo da prežive“.

Iz iskustva u radu sa decom, autori projekta i izložbe zapazili su da se u školi izučava botanika, ali u učionicama. Neznatan broj dece poznaje biljke naše okoline, čak i one uobičajene vrste. Poznavanje biljaka omogućava svakom pojedincu da ih koristi kao lekovite, samonikle jestive i da poznaje opasnosti od otrovnih i alergenih vrsta. Takođe, upoznavanje domaćih, autohtonih, vrsta ima za cilj podizanje svesti o njihovom značaju i o šteti koja se nanosi nestručnim unošenjem stranih, često invazivnih vrsta. Iako su ta znanja važna za pojedinca i očuvanje biodiverziteta polako se gube zbog savremenog načina života.

Parkovi grada Zrenjanina imaju interesantnu dendrofloru, a naročito su Gradska bašta, Park poljubaca i Karađorđev park bogati autohtonim i ukrasnim vrstama biljaka. Pored toga, parkovi su važni i kao kulturna, arhitektonska i prirodna baština, pa i deo turističke ponude našeg grada. Namera „Male škole biljaka 2015“ bila je da se deca upoznaju (preko njih i odrasli) sa ovim blagom da bi ga cenili i čuvali i u budućnosti.

Materijalni produkti projekta su zbirka kartica i priručnik za prepoznavanje tipičnih parkovskih vrsta Zrenjanina i okoline, koji su, između ostalog, deo izložbe.

Flora grada Zrenjanina i okoline bogata je različitim vrstama, ali su prisutne i introdukovane invazivne vrste. „Mala škola biljaka 2016. i 2017.“ bavila se lekovitim, samoniklim jestivim, otrovnim autohtonim vrstama i invazivnim biljkama.

Materijalni produkt projekata su plakati za prepoznavanje invazivnih i lekovitih vrsta u gradu i okolini. Dodatna korist za decu bila je upoznavanje vrsta u rezervatu prirode „Ritovi donjeg Potisja“ kroz terenski rad. Fotografije sa terena i plakati takođe čine deo ove izložbe.

„Mala škola prirode – Pomozimo da prežive“ je program kojim smo želeli da ukažemo na problem smanjenja broja insekata oprašivača i ptica pevačica, značajnih za poljoprivredu, a ugroženih zbog narušavanja staništa. Bavio se i značajem očuvanja populacija sova i slepih miševa u urbanim sredinama. Dobar početak rešavanja ovih problema je informisanje najmlađe generacije koja će tokom svog ličnog i profesionalnog delovanja imati na umu značaj očuvanja biodiverziteta.

S obzirom da je naša sredina pretežno kulturna stepa, značaj očuvanja ravnoteže u prirodi je i pitanje efikasne poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje zdrave hrane, kao i zdravlja ljudi i životinja u našoj sredini.

U ovom projektu nastali su hoteli za insekte, hranilice za ptice, plakat o insektima, pticama pevačicama, sovama i slepim miševima, koji se takođe nalaze na izložbi.

Koncepcija rada Zrenjaninske grupe NPN, pa i projekata „Mala škola prirode/biljaka“ je zasnovana na raznovrsnim postupcima aktiviranja dece – polaznika i multidisciplinarnom pristupu problemu. To su predavanja i prezentacija o sadržaju koji se razmatra, terenska istraživanja, posmatranja i prikupljanje podataka, eksperimenti, obrazovne i stvaralačke aktivnosti gde se očekuje da deca, uz pomoć svojih vršnjaka i nastavnika – voditelja, dolaze do zaključaka i ideja, kroz praktičan rad rešavaju problem i kao krajnji cilj prezentuju ideje i rezultate rada grupi vršnjaka i široj javnosti.

 

U okviru izložbe u petak, 12. oktobra 2018. godine, u 19 časova u Salonu Narodnog muzeja Zrenjanin biće održano predavanje “O lekovitim i invazivnim biljnim vrstama”.