Zrenjanin- Savet za međunacionalne odnose Grada Zrenjanina obaveštava i poziva pripadnike nacionalnih manjina da iskoriste svoje biračko pravo i izađu na izbore za članove Nacionalnih saveta nacionalnih manjina 04. novembra 2018.godine.

A nagybecskereki Nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó Tanács értesíti a nemzetiségi kisebbségek tagjait, valamint felhívja figyelmüket, hogy használják ki szavazati jogukat és jelenjenek meg 2018. november 4-én a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsait illető választásokon.

Rada pre medzinacionálne vzťahy Mesta Zreňanin oznamuje a vyzýva príslušníkov národnostných menšín aby využili svoje voličské právo a zúčastnili sa volieb členov Národnostných rád národnostných menšín ktoré sa budú konať 04.novembra 2018.

Consiliul pentru relațiile interetnice a orașului Zrenjanin informează și invită membrii minorităților naționale să-și exprime dreptul de vot și să vină la urne pentru Alegerile membrii consiliilor naționale ale minorităților naționale pe 4 noiembrie 2018.