Zrenjanin- U četvrtak dvosatni pad pritiska vode u mreži na teritoriji celog grada zbog neophodnih radova na trafostanicama. Na višim spratovima zgrada moguć i prekid vodosnabdevanja.

 

U četvrtak 01. novembra, u vremenu od 16 do 18 časova, JKP „Vodovod i kanalizacija“ vrši će neophodne radove na svojim trafostanicama koje obezbeđuju električnu energiju za rad bunarskih pumpi na izvorištu odakle se grad snabdeva vodom.

Dok traju pomenuti radovi deo bunara će biti van funkcije, što će dovesti do smanjenog pritiska vode u vodovodnoj mreži na teritoriji celog grada, a na višim spratovima u objektima kolektivnog stanovanja moguće je da dođe i do prekida vodosnabdevanja.

Odmah po završetku pomenutih radova na trafostanicama i puštanja električne energije u sistem uslediće postepena stabilizacija pritiska vode u mreži, i u narednih pola sata biće uspostavljeno uredno i stabilno vodosnabdevanje na teritoriji celog grada.