Zrenjanin- Povodom međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, u Centru za žrtve seksualnog nasilja koji se nalazi u Opštoj bolnici Zrenjanin, biće organizovan dan otvorenih vrata. Svi zainteresovani o radu Centra i svim informacijama koje se odnose na seksualno nasilje mogu doći  u četvrtak,  06.12.2018. godine od 8.00 do 16.00 časova u prostorije Centra, koje se nalaze u Specijalističkoj poliklinici u hodniku kod šaltera broj 12 (poslednja vrata sa leve strane).

Ovaj centar osnovan je u Opštoj bolnici Zrenjanin, u okviru projekta Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo „ZAUSTAVI-ZAŠTITI-POMOZI – Snažniji institucionalni odgovor na rodno-zasnovano nasilje u AP Vojvodini“,  a podržava ga Poverenički fond Ujedinjenih nacija za podršku akcijama uklanjanja nasilja prema ženama.

Najznačajniji doprinos ovog projekta je osnivanje sedam centara za žrtve seksualnog nasilja širom Vojvodine pri zdravstvenim ustanovama, u kojima se žene i devojke koje su preživele seksualno nasilje zdravstveno zbrinjavaju, a psiho-socijalnu i pravnu podršku im pružaju obučene savetnice iz nevladinog sektora.
Centri su smešeni u šest opštih bolnica i to u Subotici, Zrenjaninu, Vršcu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici i Somboru i u Kliničkom Centru Vojvodine, na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu.

Od početka njihovog rada 2017. godine, usluge je koristilo oko 100 žena i devojaka. Kroz ovaj projekat su zaposleni u zdravstvenim ustanovama stekli ogromno znanje i veštine, pre svega u postupanju sa žrtvama seksualnog nasilja, u primeni procedura zdravstvenog zbrinjavanja, dokumentovanja seksualnog nasilja i psihosocijalne i pravne podrške.