Skupština usvojila budžet za 2019. godinu – planirani prihodi veći za 3,15 odsto

 
Zrenjanin- Sednica Skupštine grada Zrenjanina, 20. u ovom sazivu, održava se u Baroknoj sali Skupštine grada, a najavljeni dnevni red sadrži čak 86 tačaka. 
Odbornici su usvojili Odluku o budžetu grada Zrenjanina za 2019. godinu, na osnovu koje je planirano povećanje prihoda grada od 3,15% u odnosu na ovogodišnji budžet. U skladu sa osnovnim makroekonomskim pretpostavkama utvrđenim u Uputstvu za pripremu Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu i sa principima Strategije razvoja grada Zrenjanina u narednom srednjoročnom periodu, Odlukom o budžetu grada Zrenjanina za 2019. godinu planirani su prihodi i primanja budžeta sa prenetim neutrošenim sredstvima u iznosu od 4.871.282.912 dinara. Rebalansom I budžeta za 2018. godinu prihodi i primanja su bili planirani u iznosu od 4.722,509.754 dinara.
Pre odlučivanja o budžetu, pred odbornicima su se našli izveštaji o izvršenju budžeta za tekuću godinu, za period januar-jun, odnosno januar-septembar.
Obrazlažući predlog budžeta za narednu godinu, gradonačelnik Čedomir Janjić istakao je da je prilikom planiranja budžeta zauzet možda malo “konzervativniji” stav, jer je postojala mogućnost povećanja i do nekih 6,9%.
– U prethodne dve godine pravili smo takav budžet u kom su svi rashodi planirani veoma realno, tako da smo i prošle i ove godine imali samo po jedan rebalans i to naviše, za razliku od prethodnih godina, pa mogu reći i decenija, kada je budžet bio rebalansiran i po pet-šest puta u toku godine. To je pokazatelj da dobro i realno planiramo i da vodimo finansije na dobar način – istakao je gradonačelnik i dodao da naročito raduje porast budžeta u onom njegovom delu koji se puni od poreza na zarade.
– Taj prihod raste više od 12 procenata i mislim da je to jedan od najboljih pokazatelja u kom pravcu ide naš grad i očigledno je da ima više zaposlenih, da su povećane plate i nadam se, kada realizujemo i nekoliko novih investicija u gradu, da će ovaj prihod biti i veći.
Kazao je još da su budžetom za 2019. godinu obuhvaćeni svi korisnici, da on ima socijalni karakter, ali i razvojni.
– I dalje ćemo izdvajati značajna sredstva za regresiranje prevoza, potrebe narodne kuhinje i za druga socijalna davanja, značaja sredstva smo izdvojili i za Predškolsku ustanovu, osnovno i srednje obrazovanje, za kulturu, mesne zajednice, poljoprivredu i sve što je bilo obuhvaćeno i prethodnim budžetima i realizovalo se na pravi način. Razvojna komponenta je nešto veća za narednu godinu i predvideli smo više od 700 miliona dinara za različita komunalna opremanja, kako u gradu tako i u svakom od 22 naseljena mesta. Značajno povećanje je u izradi projektne dokumentacije i mislim da ćemo uspeti da realizujemo nekoliko velikih, značajnih projekata, zajedno sa Pokrajinom i sa Republikom – naveo je gradonačelnik Janjić i objasnio o kojim je projektima reč.
– Pre svega, napravićemo značajan iskorak u sferi zdravstva, i što se tiče naše bolnice, stare specijalističke poliklinike na “Magistrali” i Gerontološkog centra. Očekujem od Republike ozbiljnu pomoć da rešimo ova tri objekta, uz našu projektno-tehničku dokumentaciju. Izdvojeno je u jednom delu 98 miliona dinara za eksproprijaciju, predvideli smo da radimo i četvrti, završni deo obilaznice, paralelno dok se budu gradili most na Begeju i trasa u Gradnuličkom ataru.
Skupština je raspravljala i o nekolicini odluka iz komunalnih oblasti, pa su tako usvojeni predlozi Odluke o auto taksi prevozu putnika i limo servisu na teritoriji grada Zrenjanina, Odluke o izmeni Odluke o održavanju ulica, puteva i drugih javnih površina u zimskom periodu, Odluke o izmenama i dopuni Odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Zrenjanina, Odluke o izmenama Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina i Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Zrenjanina. Usvojena je i Odluka o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Bagljaš“ u Zrenjaninu.
Komunalnom odlukom o utvrđivanju urbanističkih zona i blokova obaveznog tekućeg i investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada, obaveznom održavanju spoljnog izgleda zgrada i bespovratnom sufinansiranju obnove fasada na teritoriji grada Zrenjanina stiču se uslovi da Grad sufinansira, u iznosu i do 80%, uređenje dotrajalih fasada, posebno onih u okviru prostorno kulturnih istorijskih celina. Ovom odlukom utvrđuju se i zone i blokovi unutar kojih se propisuje različit stepen obaveznosti održavanja spoljnog izgleda zgrada i zabrana promene spoljnog izgleda zgrada u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast stanovanja i održavanja zgrada, kao i uslovi, način, postupak i kriterijumi bespovratnog sufinansiranja obnove fasada od strane Grada.
Odlukom o prenosu prava korišćenja na nepokretnosti i pokretnim stvarima u javnoj svojini grada Zrenjanina na Narodni muzej Zrenjanin, ta ustanova kulture postaje korisnik kuće Dr Slavka Županskog u Svetosavskoj ulici br. 4 u Zrenjaninu. Pribavljanje predmetne nepokretnosti izvršeno je s ciljem njenog pretvaranja u depadans Narodnog muzeja, uključujući deo pokretnih stvari i pokućstva koje je prethodna vlasnica prilikom predaje poseda na nepokretnosti, gradu Zrenjaninu poklonila bez naknade, kako bi isto bilo korišćeno kao deo postavke buduće spomen-sobe dr Slavka Županskog (1880-1959), advokata, narodnog tribuna, jednog od osnivača i predvodnika prvog Srpskog narodnog veća u našem gradu, 1918. godine.
Usvajanjem Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom – bez naknade, Grad Zrenjanin stvara imovinsko – pravne preduslove za dalja ulaganja sredstava grada u izgradnju novih sadržaja, odnosno sanaciju postojećih, na lokalitetima “Begejske petlje” i SRC “Motel – Šumice”, u skladu sa važećim planskim dokumentima, čija izgradnja, odnosno sanacija je od opšteg interesa za Grad Zrenjanin. Trenutno se ove nepokretnosti nalaze u državnoj svojini Republike Srbije, s tim da na nekim od njih pravo korišćenja ima JVP “Vode Vojvodine”, te Grad Zrenjanin nije u mogućnosti da adekvatno održava navedene prostore i značajnije investira u njih.
Dve ulice u gradu dobile su danas nova imena. Odlukom Skupštine grada, ulica Narodnog fronta u centru grada menja naziv u “Dr Slavka Županskog”, dok Frankopanova, na teritoriji MZ “Dositej Obradović”, menja naziv u “Metohijska”.
Prihvaćena su od strane Skupštine i dva strateška dokumenta: Zaključak o usvajanju Strategije za unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja grada Zrenjanina u periodu od 2018. do 2022. godine i Zaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade 2018-2021. godine.
Izvor:zrenjanin.rs

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap