Zrenjanin- Prolećna akcija iznošenja kabastog otpada počinje u subotu 16. marta i trajaće do 16. aprila 2019. godine. Organizuje se u saradnji sa svim gradskim mesnim zajednicama. Primarni cilj akcije  jeste da se građani oslobode kabastog otpada u koji spada stari nameštaj, dotrajala bela tehnika, šut, da očiste zajedničke prostorije, dvorišta, podrume, tavane i dr., a  sekundarni cilj  je da se spreči eventualno stvaranje divljih deponija kako u gradu, tako i na svim prilaznim putevima. Prolećna akcija  se sprovodi tako, što će u svakoj mesnoj zajednici biti  po dva dana  locirani kontejneri zapremine 5 m3 i prazniće se svakodnevno.

„Građani koji imaju veće količine kabastog otpada, mogu se obratiti “Čistoći” sa zahtevom da im se ispred kuće ili zgrade postavi kontejner za kabasti otpad  zapremine 5 m3 i da za tu uslugu plate po  važećem cenovniku  Preduzeća. Ovu priliku koristimo da apelujemo na građane da kabasto smeće ne odlažu u kontejnere za kućni  otpad, niti pored njih jer kamioni autosmećari koji prevoze kućni otpad po svojim konstrukcionim svojstvima nisu u mogućnosti da prime kabasto otpad, pa isti ostaje pored kontejnera što dovodi do stvaranja mini divljih deponija, a samim se narušava izgled našeg grada“, rekla je Danijela Tančić PR JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin.

POGLEDAJTE RASPORED IZNOŠENJA KABASTOG OTPADA OVDE: