Sečanj- Prezentacija Javnih poziva, konkursa za realizaciju programa,  i mera aktivne politike zapošljavanja Nacionalne službe za zapošljavanje za 2019. godinu održana je danas u opštini Sečanj.

O pozivima i konkursima predstavnicima Srednjebanatskog upravnog okruga, preduzetnicima, predstavnicima javnih preduzeća i ustanova, govorile su  direktorka filijale Zrenjanin Tatjana Mijatović i saradnice filijale za zapopšljavanje Zrenjanin Mirjana Ćulibrk, Vanja Savić i Ivana Besu. Prezentaciji u ime opštine Sečanj prisustvovala je Ljiljana Kitić zamenica predsednika opštine Sečanj i potpredesnica lokalnog saveta za zapošljavanje.

Direktorka filijale Zrenjanin  Tatjana Mijatović je rekla da se na evidenciji na nivou okruga 10.500 lica vodi kao nezaposleno i istakla da su rokovi za javne radove i samozapošljavanje otvoreni do 29. marta, a svi ostali do utroška sredstava, najkasnije do 30. novembra ove godine.

„Prezentacija Javnih poziva za aktivne mere zapošljavanja relizuje se sa ciljem da se poslodavci informišu o setu mera Nacionalne službe za zapošljavanje namenjenih podsticanju zapošljavanja“, rekla je Mijatović.

Budžetom opredeljena sredstva za realizaciju programa NSZ za područje Republike Srbije ove godine iznose 4 milijarde dinara, uz dodatnih 55 miliona dinara  iz budžetskog Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

OTVORENI JAVNI KONKURSI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠPOLJAVANJE U 2019. GODINI :

 • Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima
 • Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje
 • Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencija za samozapošljavanje
 • Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica
 • Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom (OSI)
 • Javni poziv za realizaciju programa stučne prakse
 • Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem
 • Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem
 • Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja
 • Javni poziv za učešće u finansiranjuprograma obuke na zahtev poslodavca
 • Javni poziv za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom  bez radnog iskustva
 • Javni poziv za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima