Zrenjanin- Prvo redovno očitavanje vodomera u Zrenjaninu i sedam naseljenih mesta počelo je 12. marta. Ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ su na terenu svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

Ovogodišnje prvo redovno očitavanje vodomera počelo je 12. marta u Zrenjaninu i sedam naseljenih mesta: Kleku, Stajićevu, Banatskom Despotovcu, Čenti, Botošu, Knićaninu i Belom Blatu, i trajaće do 25. marta kada će uslediti privremena pauza zbog podele martovskih računa za usluge JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin. Prvo redovno očitavanje vodomera biće nastavljeno posle 10. aprila, a o tačnom datumu kao i o mestima gde će se ono sprovesti javnost će blagovremeno biti obaveštena.

Prvo redovno očitavanje vodomera obuhvata sve korisnike, osim pravnih lica i korisnika u kolektivnom stanovanju čiji se vodomeri očitavaju svakog meseca.
Svi korisnici kojima, u periodu od 12. do 25. marta, budu očitani vodomeri biće na martovskim računima zaduženi na osnovu očitanog stanja, dok će ostali korisnici biti zaduženi akontativno, odnosno na osnovu prosečne potrošnje u proteklom vremenskom periodu. Obaveštenje o načinu zaduženja (očitano stanje, javljeno stanje ili akontativno) nalazi se na računu za usluge preduzeća.
Ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ biće na terenu svakog radnog dana od 8 do 14 časova. Korisnici su u obavezi da omoguće pristup vodomeru i očitavanje istog, što znači da sa poklopca šahtova i iz samih šahtova uklone sve što bi otežalo ili onemogućilo očitavanje vodomera.

Kod korisnika koji ne budu kod kuće prilikom dolaska čitača, ili gde nije moguće obaviti očitavanje, biće ostavljeno pismeno obaveštenje o poseti sa brojevima telefona na koje mogu da jave stanje svojih vodomera.

JKP „Vodovod i kanalizacija“ apeluje na korisnike da postupe po primljenom obaveštenju i jave stanje vodomera, ili ukoliko ne mogu sami da očitaju vodomer kontaktiraju Službu očitavanja vodomera na telefon 535-773 i dogovore termin ponovne posete čitača.

Svi korisnici koji u navedenom terminu ne budu kod kuće mogu obaveštenje o stanju vodomera da istaknu na vidnom mestu na svojim objektima (kapija,prozor…) kako bi ih čitači evidentirali.