AKTUELNI OGLASI ZA POSAO U ZRENJANINU

Zrenjanin- Pogledajte veliki broj aktuelnih oglasa za posao u Zrenjaninu:

 

Doktor medicine

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin

Broj: 01-1411/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 106/2018), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, a u skladu sa Izmenom Kadrovskog plana Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02 od 19.03.2019. godine i Odluke direktora Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin broj 01-1411 od 04.04.2019. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom –

povećan obim posla

1. Doktor medicine ………………………………………………………………………………. 1 izvršilac

– za rad na odseku PTA sa sanitetskim transportom pacijenata iz ustanove sekundarnog u ustanove tercijalnog nivoa zdravstvene zaštite – za potrebe Službe Ginekologije i akušerstva

***Kandidati za radno mesto moraju posedovati VII stepen stručne spreme, završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju diplome

Ø overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Ø dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5, sa naznakom „OGLAS“

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 04.04.2019. godine do 11.04.2019. godine
Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.
Rok važenja 11.04.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Psiholog

 

REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, 29.03.2019.

Zrenjanin, Svetosavska 31

Tel: (023) 530-820, 36-251, 563-706 i 565-655 Del.broj: 01-291/1

Faks: 566-188, E-mail: [email protected]

Na osnovu člana 21. Statuta Doma zdravlja »Dr Boško Vrebalov« u Zrenjaninu, a u skladu sa Kadrovskim planom donetim od strane Ministarstva zdravlja broj 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine, v.d. direktor Doma zdravlja raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos

1. Psiholog -1izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vreme, do povratka na rad odsutnog zaposlenog.

Uslovi:

– visoko obrazovanje, obrazovni profil: diplomirani psiholog

– položen stručni ispit za zdravstvenog saradnika u skladu sa zakonom

Zainteresovani kandidati dužni su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom

2. overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju- diplomirani psiholog

3. overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za zdravstvenog saradnika

4. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Oglas važi do 09.04.2019.

V.d. direktora Đurić dr Gordana
Rok važenja 09.04.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Psihologija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Istalater centralnog grejanja

 

‘LOGIC’ DOO, Zrenjanin

Adresa poslodavca: Zrenjanin, Gimnazijska broj 17

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje e-mail : [email protected]

ili javljanjem na kontakt telefon broj : +381(23)567820
Rok važenja 03.05.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije Terenski rad Obezbeđen prevoz Obezbeđena ishrana Obezbeđen smeštaj

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Moler

“EURO-MONT 90”, Zrenjanin

Zrenjanin, Junaka Milana Tepića 4/5

Uslovi rada i ostali uslovi:

obrazovni profil: moler, fasader, gipsar

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon: +381(63)532559 ili

da pošalju svoju prijavu za zaposlenje na e-mail adresu: [email protected]
Rok važenja 28.04.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije Terenski rad

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Saradnik projektant

“LOGIC” doo, Zrenjanin, Gimnazijska 17

Uslovi rada i ostali uslovi:

diplomirani mašinski inženjer termotehnike

Zainteresovani kandidati mogu da pošalju svoje prijave za zaposlenje na e-mail adresu:

[email protected]
Rok važenja 28.04.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Obavezno

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Viši srednji Viši srednji Viši srednji Obavezno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Obrada tabela – Excel Srednji Obavezno
Autocad 2D Srednji Obavezno
Internet Srednji Obavezno
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Vulkanizer

SAMOSTALNA VULKANIZERSKA RADNJA “BOBEK”, Zrenjanin, Pančevačka bb

Opis posla: montaža i balansiranje guma

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoje prijave za zaposlenje na e-mail adresu: [email protected] ili se javiti na kontakt telefon: 062/773-883.
Rok važenja 21.04.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije Rad u smenama

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Elektroinstalater

“POP-TRADE” DOO, Zrenjanin, IVE LOLE RIBARA 36 ,

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave potrebe za zapošljavanjem na E-mail adresu poslodavca : [email protected] ili kontakt telefon broj: 060/55-10-228
Rok važenja 15.04.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Terenski rad

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Šef maloprodaje

,,AGRO-DUKAT” doo, Zrenjanin

ZRENJANIN , KONSTANTINA DANILA BB

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje: e-mail : [email protected] ili  javljanjem na kontakt telefon broj : +381(23)533890

Rok važenja 13.04.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)

Obrazovanje kandidata Poljoprivreda, šumarstvo i obrada drveta

Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Vozač teretnjaka

“AGROUNIJA” DOO, Zrenjanin, BARTOK BELE 18 ,

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail : [email protected] ili kontakt telefon broj : 069/3549-851
Rok važenja 13.04.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola C – Obavezno, B – Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Pomoćni građevinski radnik

,,SZ MONTA MTB ELEMIR”, Zrenjanin, Elemir, Toze Markovića 59

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : 063/110-9680, Božidar Milošević
Rok važenja 11.04.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – I stepen (1 godina)
Obrazovanje kandidata Zanatske usluge
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Diplomirani inženjer mašinstva

,,BEZBEDNOST I PREVENTIVNI INŽENJERING”, Zrenjanin

NOVI SAD , VOJVODE ŠUPLJIKCA 48

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail : [email protected]
Rok važenja 06.04.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad Rad van prostorija poslodavca

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Internet Srednji Obavezno
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno
Autocad 2D Srednji Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Elektromonter

,,BORETS SERVISE SERBIA” doo, Zrenjanin

ZRENJANIN , BEOGRADSKA 26 ,

Zainteresovani kandidari mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail : [email protected]
Rok važenja 06.04.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Elektrotehnika i telekomunikacije
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 6
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad Rad u smenama Noćni rad

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Diplomirani inženjer mašinstva

,,BEZBEDNOST I PREVENTIVNI INŽENJERING”, Zrenjanin

NOVI SAD , NOVI SAD , VOJVODE ŠUPLJIKCA 48

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail : [email protected]
Rok važenja 06.04.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad Rad van prostorija poslodavca

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Internet Srednji Obavezno
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno
Autocad 2D Srednji Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

PRODAVAC-KASIR U MALOPRODAJNOM OBJEKTU

Kompanija GOMEX

Broj izvršilaca: više izvršilaca
Rok važenja oglasa: do popune
Potrebni uslovi za radno mesto: SSS

Poželjne osobine kandidata:

 • Odlične komunikacione veštine
 • Odlične organizacione sposobnosti i detaljan pristup radu
 • Orijentisanost ka ostvarivanju rezulta
 • Odgovornost i kooperativnost
 • Spremnost za rad u timu
 • Želja za profesionalnim usavršavanjem, napredovanjem i uspehom

Kompanija GOMEX nudi:

 • Posao u dinamičnom okruženju i timu mladih i ambicioznih ljudi
 • Mogućnost profesionalnog napredovanja i usavršavanja

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.Više detalja možete pogledati:https://www.gomex.rs/posao

Šinvoz DOO, jedna od najstarjih fabrika u zrenjaninskom regionu, koja je, proširenjem kapaciteta i modernizacijom, postala okosnica razvoja zrenjaninske metalne industrije, raspisuje konkurs za poziciju:

Koordinator za QMS

Šinvoz DOO,

Mesto rada: Zrenjanin

Radni zadaci:

 • Prati funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom i analizira usaglašenost za zahtevima standarda iz serije ISO 9001
 • Obavlja aktivnosti u skladu sa propisanim procedurama, instrukcijama i uputstvima u okviru kompanije
 • Planira interne provere i nadzor sistema menadžmenta kvalitetom u kompaniji
 • Prati zahteve internih i eksternih standarda iz oblasti QMS-a
 • Izveštava menadžment sistema kvaliteta o redovnim i vanrednim proverama QMS-a, kao i nalazima provera
 • Vrši kontrolu dokumenata sistema menadžmenta kvalitetom
 • Obavlja funkciju administratora u sistemu za korektivno – preventivne mere
 • Koordinira aktivnosti u sprovođenju i verifikaciji korektivnih mera
 • Obezbeđuje da svi zahtevi sistema upravljanja kvalitetom budu utvrđeni u skladu sa odgovarajućim standardima
 • Zastupa eksterne interese kompanije po pitanjima Sistema menadžmenta kvalitetom
 • Definiše pojedina dokumenta Sistema menadžmenta kvalitetom kojima se sistematski obezbeđuje kvalitet realizacije pojedinih aktivnosti u procesu proizvodnje
 • Organizuje i sprovodi pregled svih potrebnih dokumenata Sistema menadžmenta kvalitetom, pre njihovog izdavanja, čime se osigurava ažurnost dokumenata na predviđenim mestima
 • Utvrđuje efikasnost, definisanost i realizaciju Sistema menadžmenta kvalitetom u pojedinim organizacionim jedinicama i obezbeđuje uslove za sprovođenje provere Sistema menadžmenta kvalitetom, bilo da se radi o internoj proveri, ili proveri preko druge ili treće strane
 • Priprema materijale za preispitivanje kvaliteta u skladu sa Procedurom za preispitivanje Sistema menadžmenta kvalitetom i obaveštava menadžment o nerealizovanim aktivnostima i kašnjenju planiranih rokova za realizaciju pojedinih aktivnosti utvrđuje procese potrebne za primenu i održavanje Sistema upravljanja kvalitetom
 • Brine o dokumentaciji Sistema menadžmenta kvalitetom (manipulisanje, čuvanje i izmene dokumenata Sistema menadžmenta kvalitetom)
 • Prezentuje Sistem menadžmenta kvaliteta kompanije trećim licima
 • Upoznat sa registrom korektivnih mera na osnovu kojih pravovremeno reaguje na njihove statuse

Profil kandidata:

 • Obrazovanje: VŠS/VSS
 • Iskustvo u upravljanju sistemom kvaliteta, poželjno u proizvodnoj kompaniji
 • Razumevanje tehničke dokumentacije
 • Izvrsno poznavanje standarda ISO 9001 :2015, ISO 14001:2015, ISO 18001:2007
 • Odlicno poznavanje engleskog jezika, pisana i govorna forma
 • Ozbiljna, vredna, savesna, odgovorna, sistematična, analitična, precizna i istrajna osoba
 • Komunikativna osoba
 • Spremnost da preuzmete odgovornost i inicijativu i radite samostalno
 • Spremnost na dinamičan rad

 

Nudimo:

 • Odlične radne uslove i stimulativnu zaradu
 • Dinamičnu, kvalitetnu i kreativnu radnu atmosferu
 • Mogućnost stručnog i ličnog usavršavanja
 • Praćenje svetskih trendova u tehnologijama i pristupu organizaciji rada i upravljanja kvalitetom
 • Molimo Vas da u vašoj biografiji navedete, pored stručne više škole / fakulteta, i licence i sertifikate koje eventualno posedujete, a koji govore o sticanju nekih specijalnih znanja

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu: [email protected] ili sledećeg linka: https://goo.gl/forms/y7ejpm25tSBODB1v1.

RADNIK TEHNIČKE KONTROLE

Mesto rada: Zrenjanin

Opis radnog mesta:

 • Kontrola kvaliteta i rešavanje problema kvaliteta
 • Pridržavanje propisanih standarda, procedura i uputstava na radnom mestu
 • Kontrola i nadgledanje procesa proizvodnje i remonta
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca

Profil kandidata:

 • SSS/VS/VSS stručna sprema, IV, V, VI ili VII stepen mašinske struke
 • Poznavanje i upotreba merila i uređaja za merenje mašinskih delova i sklopova
 • Poznavanje engleskog ili nemačkog jezika
 • Poznavanje rada na računaru – paket MS Office
 • Spremnost na produženi rad i rad pod pritiskom
 • Visoka motivisanost u radu i visok stepen odgovornosti u izvršavanju radnih zadataka
 • Izražena sposobnost organizovanja više zaduženja istovremeno
 • Vozačka dozvola B kategorije je poželjna
 • Poželjno je da je kandidat obučen za ispitivanje materijala metodama bez razaranja i da poseduje adekvatene sertifikate (vizuelno ispitivanje, ispitivanje tečnim penetrantima, ispitivanje magnetskim česticama, ultrazvučno ispitivanje). Kandidat ne mora posedovati sve navedene sertifikate, već neke od njih, nivoa I ili II.

Mi nudimo:

 • Mogućnost napredovanja i zaposlenja na neodređeno vreme
 • Dinamičnu radnu atmosferu zasnovanu na timskom radu
 • Rad u stabilnoj kompaniji koja se konstantno razvija
 • Redovnu zaradu

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu: [email protected] ili putem linka: https://goo.gl/forms/ALLYqTJcKm0WQ8Jd2

RUKOVODILAC KONTROLE KVALITETA ( 1 izvršilac)

Mesto rada: Zrenjanin

Radni zadaci:

 • Kreiranje i sprovođenje planova na mesečnom i godišnjem nivou i nadgledanje i ostvarivanje a u cilju postizanja što boljih rezultata
 • Planiranje kvaliteta na svim nivoima
 • Upravljanje projektima poboljšanja procesa i organizacionih promena
 • Upravljanje kontrolom kvaliteta u proizvodnji
 • Upravljanje rešavanjem žalbi i reklamacija kupaca kao i internim reklamacijama
 • Sprovođenje analize poslovnih rizika
 • Sprovođenje edukacija zaposlenih po pitanjima kvaliteta procesa, proizvoda/usluga
 • Izveštava operativnog direktora o performansama
 • Organizuje i direktno učestvuje u sprovođenju mera za promovisanje svesti zaposlenih o značaju ispunjavanja zahteva korisnika i zakonskih zahteva
 • Predlaže mere poboljšanja
 • Definisanje procedura kvaliteta unutar proizvodnje
 • Garancija standarda kvaliteta kompanije
 • Izbor lokalnog osoblja za kontrolu kvaliteta
 • Organizacija i nadgledanje rada u odeljenjima kontrole kvaliteta
 • Upravljanje timom ljudi kontrole kvaliteta

Profil kandidata:

 • Obrazovanje: VŠS/VSS mašinskog ili drugog tehničkog smera (fakultet tehničkih nauka, fakultet organizacionih nauka, tehnički fakulteti) ili FON
 • Minimum 2 godina iskustva u kontroli kvaliteta, poželjno na istoj ili sličnoj rukovodećoj poziciji  u proizvodnim kompanijama (automobilska industrija će biti smatrana za prednost)
 • Poznavanje alata kvaliteta i problem solving metodologija (A3, 8D itd.)
 • Poznavanje tehničke dokumentacije
 • Poznavanje standarda ISO 9001 :2015, ISO 14001:2015
 • Odlicno poznavanje engleskog jezika, pisana i govorna forma
 • Ozbiljna, vredna, savesna, odgovorna, sistematična, analitična i istrajna osoba
 • Spremna na improvizaciju, kreativna, inovativna i komunikativna osoba
 • Spremni da preuzmete odgovornost i  inicijativnu i radite samostalno
 • Poželjno posedovanje sertifikata NDT,  UT3 (IS) DIN EN ISO 9712, MT3 (IS) DIN EN ISO 9712 ili IWE
 • Spremnost na dinamičan rad

 

Nudimo:

 • Odlične radne uslove i stimulativnu zaradu
 • Dinamičnu, kvalitetnu i kreativnu radnu atmosferu
 • Mogućnost stručnog i ličnog usavršavanja (Lean, jezici, leaderhip treninzi itd.)
 • Praćenje svetskih trendova u tehnologijama i pristupu organizaciji rada i upravljanja kvalitetom
 • Molimo Vas da u vašem CV navedete, pored stručne više škole / fakulteta, i licence i sertifikate koje eventualno posedujete, a koji govore o sticanju nekih specijalnih znanja

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu: [email protected] ili sledećeg linka:  https://goo.gl/forms/y7ejpm25tSBODB1v1

ZAVARIVAČ (više izvršilaca)

Mesto rada: Zrenjanin

 • Rad na zavarivanju čeličnih i aluminijumskih konstrukcija- krovova za vozove (CO2/ MIG MAG)
 • Rad na visini do 1.5m
 • Rad sa brusilicama, bušilicama i ostalim elektro aparatima
 • Obezbedjena zaštitna oprema i detaljna uputstva za rad

Profil kandidata:

 • Obrazovanje: KV zavarivač
 • Minimun 1 godine rada na zavarivanju MIG ili MAG postupkom
 • Sposobnost čitanja tehničkog crteža
 • Sposobnost za samostalni rad
 • Ozbiljna, vredna, savesna i odgovorna osoba
 • Poželjno posedovanje sertifikata ili atesta za MAG/MIG
 • Spremnost na dinamičan rad

 

Nudimo:

 • Ugovor o radu na određeno vreme, sa mogućnošću produženja na neodređeno, posle probnog rada od 3 meseca
 • Puno radno vreme, 8h dnevno, 40 sati nedeljno, plaćeni prekovremeni sati
 • Rad u zatvorenoj hali u 2 smene (06h-14h i 14h-22h)
 • Odlične radne uslove i stimulativnu zaradu
 • Mogućnost usavršavanja u inostranstvu, plaćena doobuka

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu:

[email protected]

https://goo.gl/forms/y7ejpm25tSBODB1v1

Preko 700 oglasa za posao pogledajte na linku OVDE

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap