Zrenjanin- Na osnovu člana 41. stav 4. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, Gradski štab za vanredne situacije grada Zrenjanina na današnjoj sednici doneo je sledeći Zaključak:

1. U vezi sa spoljašnjim vodama, stanje vodotokova na teritoriji grada Zrenjanina je stabilno. Stanje svih odbrambenih nasipa duž rečnih tokova je na zadovoljavajućem nivou. Očekuje se manje vodenog taloga nego 2014. godine. Na rekama Dunavu i Tisi nema najave odnosno upozorenja. Reka Tamiš, putni pravac Botoš-Tomaševac, povremeno je pod vodom ali je taj potez tako planiran i redovna je pojava kod povišenog vodostaja.

Problemi mogu nastati sa unutrašnjim vodama, očekuje se pojava vodoleži na poljoprivrednom zemljištu, ali i u urbanim sredinama. Stanje unutrašnjih voda nije alarmantno i pod konstantnim je nadzorom. Potrebno je proveriti propuste i stanje atmosferske kanalizacije.

Vodoprivredni objekti i crpne stanice su u funkciji.

2. Subjekti zaštite i spasavanja koji učestvuju u sprovođenju operativnih i preventivnih mera na zaštiti od poplava u obavezi drže u pripravnosti svu raspoloživu mehanizaciju.

Javna preduzeća su u pripravnosti i postojeća mehanizacija je ispravna i u funkciji.

3. U slučaju potrebnog preventivnog delovanja na sprečavanju nastanka vanredne situacije kao i tokom vanredne situacije angažovati dodatnu mehanizaciju osposobljenih pravnih i fizičkih lica kako bi se omogućila neophodna funkcionalnost odbrambenih nasipa, otvorenih uličnih kanala i vodopropusta.

Izvor:zrenjanin.rs