Zrenjanin je jedan od retkih gradova u Srbiji koji ima odvojenu atmosfersku (kišnu) i fekalnu kanalizacionu mrežu. Obe mreže su koncipirane tako da u normalnim uslovima prihvate sve količine otpadnih voda sa teritorije grada. U vanrednim okolnostima projektovano je da jedan deo atmosferskih voda primi i sistem fekalne kanalizacione mreže a da funkcionisanje iste ne bude ugroženo.

„Problem predstavljaju nelegalni priključci korisnika koji fekalnu kanalizaciju koriste za odvođenje atmosferskih voda putem oluka ili kanala sa slivnih površina (krovova, dvorišta, staza i drugih betonskih površina i slično) ili ispuštaju sadržaj iz septičkih jama. Takođe je i problem kada se javna kanalizacija atmosferskih voda koristi za odvođenje fekalnih otpadnih voda. „Napominjemo da su oba slučaja ZABRANjENA članom 24 „Odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda“ koju je usvojila Skupština grada Zrenjanina. Upravo pomenuti slučajevi, kojih nije malo, mogu u periodima većih vremenskih nepogoda, poput poslednjih koje su zadesile naš grad, izazvati velike probleme u funkcionisanju oba sistema kanalizacione mreže, oštetiti ih i ugroziti njihovu funkcionalnost, ali dovesti i do materijalne štete na privatnim objektima usled izlivanja ili vraćanja vode iz mreže“, rekao je Siniša Gajin, dipl.inž. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin.

Iz pomenutih razloga JKP „Vodovod i kanalizacija“ apeluje na korisnike da nelegalne priključke na atmosfersku i kanalizacionu mrežu u najkraćem mogućem roku uklone i na taj način ispoštuju navedenu Odluku, ali i pokažu svoju odgovornost prema javnoj, ali i privatnoj imovini svojih sugrađana.