Zrenjanin- U kasarni “Svetozar Marković Toza” Vojske Srbije u Zrenjaninu danas je svečano obavljena primopredaja dužnosti komandanta Komande za razvoj Banatske brigade, komandanta kasarne i Garnizona u Zrenjaninu. Komandantu Komande za obuku Vojske Srbije, dužnost je predao dosadašnji komandant Komande za razvoj Banatske brigade, kasarne i Garnizona potpukovnik Tomica Vasović , a dužnost je primio potpukovnik Aleksandar Dedić.
Svečanoj primopredaji prisustvovali su general Jelesije Radivojević, zamenik gradonačelnika Saša Santovac  sa saradnicima, predstvanici  Srednjebanatskog upravnog okruga, pomoćnik, pripadnici garnizona i druge zvanice.
 
Potpukovnik Tomica Vasović završio je Vojnu akademiju 1999. godine, a komadno – štabno usavršavanje 2015. godine. Dužnost načelnika odseka je složena i teška, ali je on svojim radom, trudom i nesebičnim zalaganjem dokazao da može preuzeti teško breme komandovanja nakon odlaska  pukovnika Nikole Dejanovića na novu dužnost.
 

Potpukovnik Aleksandar Dedić, rođen je 01.06.1972. godine u Titogradu (današnja Podgorica). Osnovnu školu završio je u Podgorici, 1987. godine. Prvu godinu gimnazije završio je u Podgorici, nakon čega se sa porodicom preselio u Kragujevac gde je završio Kragujevačku gimnaziju 1991. godine.  Vojnu Akademiju KoV, smer artiljerija, završio je 1995.godine sa odličnim uspehom.  Komandno Štabno Usavršavanje, kao polaznik 56. klase, završio je 2010. godine sa odličnim uspehom.  Generalštabno usavršavanje, kao polaznik 62. klase, završio je ove godine sa odličnim uspehom. Obavljao je sve dužnosti od komandira voda do komandanta artiljerijskog diviziona.  Pre upućivanje na Generalštabno usavršavanje obavljao je dužnost̶ pomoćnika komandanta za operacije 2.brigade KoV. U dosadašnjoj karijeri više puta je pohvaljivan, nagrađivan i odlikovan. Oženjen je, otac dvoje dece (sin i ćerka).