Politika- „Proteklih dana jedna od tema koje su bile prisutne u javnosti bio je član gradskog veća koji je imenovan na predlog Socijaldemokratske partije Srbije, a imajući u vidu da smo se mi u gradskom odboru SDPS Zrenjanin uvek trudili da odgovorno pristupamo bavljenju politikom, ovom prilikom želimo jasno da kažemo da smo u više navrata tražili da se ovaj većnik smeni sa funkcije na koju je imenovan na naš predlog, jer su rezultati njegovog rada bili više nego nezadovoljavajući. Odmah pošto je postalo jasno da će Đorđe Janku svoje lične interese staviti ispred interesa građana Zrenjanina ne koristeći poverenu mu funkciju da doprinese poboljšanju uslova za trgovinu i preduzetništvo, za šta je ispred Gradskog veća bio zadužen, zatražena je njegova smena kao i ostavka na mesto člana Gradskog veća od njega samog što on nije učinio. Danas, posle tri godine od kako Gradsko veće funcioniše u ovom sastavu, smatramo da Đorđe Janku daje lošu sliku našoj koaliciji i da to građani prepoznaju, čime samo nanosi štetu svima nama svojim neradom. Za taj nerad je već plaćen preko milion dinara novcem građana Zrenjanina. Članovi gradskog odbora SDPS Zrenjanin se pitaju – da li će to da postane praksa ili će se takve pojave rešavati, a ti ljudi sklanjati sa mesta gde samo primaju novac građana Zrenjanina? Interes, koji takvi kao Janku imaju, jeste lične prirode, a nije opšti interes grada i građana. Pomenuti gradski većnik već dve godine nema nikakvih aktivnosti, nije pokrenuo ni jednu inicijativu za unapređenje ovih važnih oblasti, nije posetio ni jednog trgovca ili malog privrednika niti se ikada obratio javnosti sa predlozima za unapređenje preduzetničke klime u našem gradu. Sve su ovo razlozi zašto tražimo njegovu smenu“, navodi se u saopštenju Gradskog odbora SDPS Zrenjanin.