Zrenjaninski socijalni forum organizuje obuku stanara za upravljanje zgradama u MZ “Dositej Obradović” u petak 25. oktobra  u 19 sati u Klubu Dositej. Obuku će vršiti diplomirani pravnik.

Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada, građani su se suočili sa još jednim obimnim zakonom koji pred njih stavlja niz novih obaveza. Zrenjaninski socijalni forum organizuje obuke stanara u nadi da će tako pomoći građanima da bolje upoznaju svoju stanarsku situaciju i da se bolje samoorganizuju i zaštite svoje interese i autonomiju.

U okviru obuke biće interpretirane odredbe Zakona, ali građani će moći i da postavljaju koknkretna pitanja u vezi sa problemima sa kojima se suočavaju.

Obuka se vrši u okviru projekta “Građanski aktivizam u Zrenjaninu koji je podržala fondacija za otvoreno društvo.