Zrenjanin- Pogledajte najnovije oglase za posao u Zrenjaninu:

VOZAČ AUTOBUSA

,, FARKAŠ TRANS TRAVEL“ DOO, Zrenjanin, HUNJADI JANOŠA 12,

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail : agencijafarkas@gmail.com ili javljanjem na kontakt telefon broj +381(64)8509282

Rok važenja 25.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno, D – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad Rad van prostorija poslodavca

ŠEF PRODAVNICE

OGREV DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE, ZRENJANIN, LAZAREVAČKI DRUM bb,

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail: ivan.radin@ogrevzr.com

Rok važenja 11.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Ekonomija, finansije i osiguranje , Pravo i administracija , Trgovina, ugostiteljstvo i turizam , Gimnazija
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno

 

Računarske veštine:

Veština Nivo znanja
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno
Internet Srednji Obavezno
Obrada tabela – Excel Srednji Obavezno

LABORATORIJSKI TEHNIČAR U DIJAGNOSTICI

Opšta bolnicaĐorđe Joanović„, Zrenjanin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Broj: 01- 4440/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu („Službeniglasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 106/2018), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-200/2018-02  od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin broj  01-4440 od 21.11.2019. godine raspisuje se:

O  G  L  A  S

Za prijem u radni odnos na  ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

  – zamena za privremeno odsutnog zaposlenog

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom  –  zamena za privremeno dosutnog zaposlenog  u Opštu bolnicu „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, za radno mesto

Laboratorijski tehničar u dijagnostici …………………………………………… 1 izvršilac

– za rad u Biohemijskoj laboratoriji

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1 moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu – smer laboratorijski tehničar i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

 • molbu
 • CV
 • overenu fotokopiju diplome
 • overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu
 • overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)
 • lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
 • dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)
 • dokaz o imunizaciji Hepatitis B   

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom „OGLAS„.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa.

Oglas važi od 22.11.2019. godine do 29.11.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 29.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

MEDICINASKA SESTRA–tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšta bolnicaĐorđe Joanović„, Zrenjanin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Broj: 01- 4440/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu („Službeniglasnik RS“ br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7.Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik  RS“ br. 106/2018),  člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-200/2018-02  od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin broj  01-4440 od 21.11.2019. godine raspisuje se:

O  G  L  A  S

Za prijem u radni odnos na  ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

  – zamena za privremeno odsutnog zaposlenog

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom  –  zamena za privremeno dosutnog zaposlenog  u Opštu bolnicu „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, za radno mesto

 Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima ….. 1 izvršilac

      – za rad na odeljenju Neurologija

 

Kandidati moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu –  opšti smer i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

 • molbu
 • CV
 • overenu fotokopiju diplome
 • overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu
 • overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)
 • lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
 • dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)
 • dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom „OGLAS„.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 22.11.2019. godine do 29.11.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 29.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Softverski inženjer, Tehničar održavanja, Elektrotehničar, Elektroinženjer, Referent špedicije, Prevodilac za kineski jezik, Planer nabavke, Električar na održavanju, Mašinski inženjer

LINGLONG INTERNATIONAL EUROPE„, doo Zrenjanin, KRALJA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA 2/IX,
Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail: jelena@linglong.cn
Rok važenja 25.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)  i Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo, ekonomija, finansije i osiguranje, Menadžment i biznis elektrotehnika i telekomunikacije
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 godine
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije Obezbeđen prevoz Obezbeđena ishrana

 

ADMINISTRATIVNI OPERATER

“PREMIUM AS 023” DOO Zrenjanin

Adresa poslodavca: DOSITEJA OBRADOVIĆA broj 38/20,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(62)493235
Rok važenja 20.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Informatika i računarstvo , Ekonomija, finansije i osiguranje , Pravo i administracija , Gimnazija
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Obrada tabela – Excel Srednji Obavezno
Internet Niži Obavezno
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno

FIZIOTERAPEUT

MARKO ĆURČIĆ PR “WELLNESS CENTAR PETA ZVEZDICA” Zrenjanin

Adresa poslodavca: Zrenjanin, TRG SLOBODE 3,

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail : office@physiospa.rs ili javljanjem na kontakt telefon broj: +381(63)466440
Rok važenja 20.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)

Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin

Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Socijalni radnik na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšta bolnica “Đorđe Joanović“, Zrenjanin                                                                                                                                                                                                                                                                                  Broj: 01- 4309/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (“Službeni  glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7.  Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS”br. 106/2018), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-200/2018-02  od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin broj 01- 4309 od 13.11.2019. godine raspisuje se:

 

O  G  L  A  S

Za prijem u radni odnos na  ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

  – povećan obim posla

 

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom  –  povećan obim posla u Opštu bolnicu “Đorđe Joanović” Zrenjanin, za radno mesto

Socijalni radnik na ostalim bolničkim odeljenjima ……………………………. 1 izvršilac

 

Kandidati za navedeno radno mesto moraju imati završene osnovne akademske studije Fakulteta političkih nauka – diplomirani socijalni radnik.

 

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

 • molbu
 • CV
 • overenu fotokopiju diplome
 • overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu
 • lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

 

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije

Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom “OGLAS”.

 

Naznačiti u molbi datum početka oglasa.

Oglas važi od 13.11.2019. godine do 22.11.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 22.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Politikologija , Socijalni rad i staranje
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja određeno

VOZAČ DRUMSKOG VOZILA

 “ZLATNI KLAS SENIOR” doo, Zrenjanin

Adresa poslodavca: DOKTOR TIHOMIRA OSTOJIĆA bb,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(23)530193 ili slanjem prijava na E-mail: srzlatniklas@gmail.com

Rok važenja 13.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Obezbeđena ishrana

RADNIK U PROIZVODNJI

PRIVREDNO DRUŠTVO “FULGAR EAST” DOO ZRENJANIN ŽELEZNIČKA bb,

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na adresu poslodavca lično ili da proslede biografiju na E-mail : isidorap@fulgareast.rs

Rok važenja 13.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama Noćni rad Radno mesto sa povećanim rizikom

TOČILAC GORIVA NA BENZISJKOJ PUMPI

“PREMIUM AS 023” DOO, ZRENJANIN, DOSITEJA OBRADOVIĆA 38/20,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(62)493235

Rok važenja 05.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije Rad u smenama Noćni rad

KROJAČ

” PRVA LINIJA” DOO ZRENJANIN, HERCEGOVAČKA 3a,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(69)1060796
Rok važenja 04.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

ŠTOPER TEKSTILA

“PRVA LINIJA” DOO ZRENJANIN, HERCEGOVAČKA 3a,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(69)1060796

Rok važenja 04.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

POMOĆNI RADNIK

“PRVA LINIJA” DOO, ZRENJANIN, HERCEGOVAČKA 3a,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(69)1060796

Rok važenja 04.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

HIGIJENIČARKA

DOO “ZLATNI KLAS SENIOR” ZRENJANIN, DOKTORA TIHOMIRA OSTOJIĆA BB,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: +381(23)5301936 ili slanjem prijava za zaposlenje na e-mail: office@zlatniklas.com

Napomena: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Rok važenja 04.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Obezbeđena ishrana

LIMAR

“SAMSIC STM” D.O.O. Beograd-Zrenjanin, MILUTINA MILANKOVIĆA 7V,

Mesto rada: Zrenjanin

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: +381(64)8285298 ili e-mail: nenad.spasojevic@samsic-see.com
Rok važenja 30.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 4
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Terenski rad

ZIDAR

“SAMSIC STM” D.O.O. Beograd-Zrenjanin, MILUTINA MILANKOVIĆA 7V,

Mesto rada: Zrenjanin

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: +381(64)8285298 ili E-mail: nenad.spasojevic@samsic-see.com

Rok važenja 30.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 4
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Terenski rad

KROVOPOLAGAČ

“SAMSIC STM” D.O.O. Beograd-Zrenjanin, MILUTINA MILANKOVIĆA 7V,

Mesto rada: Zrenjanin

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: +381(64)8285298 ili e-mail: nenad.spasojevic@samsic-see.com

Rok važenja 30.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 4
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Terenski rad