Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu:

Socijalni radnik na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšta bolnica „Đorđe Joanović„, Zrenjanin                                                                                                                                                                                                                                                                                  Broj: 01- 4309/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu („Službeni  glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7.  Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“br. 106/2018), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-200/2018-02  od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin broj 01- 4309 od 13.11.2019. godine raspisuje se:

 

O  G  L  A  S

Za prijem u radni odnos na  ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

  – povećan obim posla

 

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom  –  povećan obim posla u Opštu bolnicu „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, za radno mesto

Socijalni radnik na ostalim bolničkim odeljenjima ……………………………. 1 izvršilac

 

Kandidati za navedeno radno mesto moraju imati završene osnovne akademske studije Fakulteta političkih nauka – diplomirani socijalni radnik.

 

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

  • molbu
  • CV
  • overenu fotokopiju diplome
  • overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu
  • lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

 

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije

Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom „OGLAS“.

 

Naznačiti u molbi datum početka oglasa.

Oglas važi od 13.11.2019. godine do 22.11.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 22.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Politikologija , Socijalni rad i staranje
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja određeno

VOZAČ DRUMSKOG VOZILA

 „ZLATNI KLAS SENIOR“ doo, Zrenjanin

 

Adresa poslodavca: DOKTOR TIHOMIRA OSTOJIĆA bb,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(23)530193 ili slanjem prijava na E-mail: srzlatniklas@gmail.com

Rok važenja 13.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Obezbeđena ishrana

RADNIK U PROIZVODNJI

PRIVREDNO DRUŠTVO „FULGAR EAST“ DOO ZRENJANIN ŽELEZNIČKA bb,

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na adresu poslodavca lično ili da proslede biografiju na E-mail : isidorap@fulgareast.rs

Rok važenja 13.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama Noćni rad Radno mesto sa povećanim rizikom

VOZAČ KAMIONA

„FARKAŠ TRANS TRAVEL“ DOO, Zrenjanin

 

Adresa poslodavca: HUNJADI JANOŠA 12, zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na E-mail : agencijafarkas@gmail.com ili javljanjem na kontakt telefon broj : +381(64)8509282

Rok važenja 25.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno, C – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad Rad van prostorija poslodavca

TOČILAC GORIVA NA BENZISJKOJ PUMPI

“PREMIUM AS 023” DOO, ZRENJANIN, DOSITEJA OBRADOVIĆA 38/20,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(62)493235

Rok važenja 05.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije Rad u smenama Noćni rad

 

 

KROJAČ

” PRVA LINIJA” DOO ZRENJANIN, HERCEGOVAČKA 3a,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(69)1060796
Rok važenja 04.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

ŠTOPER TEKSTILA

“PRVA LINIJA” DOO ZRENJANIN, HERCEGOVAČKA 3a,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(69)1060796

Rok važenja 04.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

POMOĆNI RADNIK

“PRVA LINIJA” DOO, ZRENJANIN, HERCEGOVAČKA 3a,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(69)1060796

Rok važenja 04.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

HIGIJENIČARKA

DOO “ZLATNI KLAS SENIOR” ZRENJANIN, DOKTORA TIHOMIRA OSTOJIĆA BB,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: +381(23)5301936 ili slanjem prijava za zaposlenje na e-mail: office@zlatniklas.com

Napomena: Zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Rok važenja 04.12.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Obezbeđena ishrana

LIMAR

“SAMSIC STM” D.O.O. Beograd-Zrenjanin, MILUTINA MILANKOVIĆA 7V,

Mesto rada: Zrenjanin

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: +381(64)8285298 ili e-mail: nenad.spasojevic@samsic-see.com
Rok važenja 30.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 4
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Terenski rad

ZIDAR

“SAMSIC STM” D.O.O. Beograd-Zrenjanin, MILUTINA MILANKOVIĆA 7V,

Mesto rada: Zrenjanin

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: +381(64)8285298 ili E-mail: nenad.spasojevic@samsic-see.com

Rok važenja 30.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 4
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Terenski rad

KROVOPOLAGAČ

“SAMSIC STM” D.O.O. Beograd-Zrenjanin, MILUTINA MILANKOVIĆA 7V,

Mesto rada: Zrenjanin

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: +381(64)8285298 ili e-mail: nenad.spasojevic@samsic-see.com

Rok važenja 30.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 4
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Terenski rad

RADNIK U PROIZVODNJI

” MODITAL ” DOO ZRENJANIN, BAGLJAŠ

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na E-mail: pompeaserb@pompea.com
Rok važenja 28.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 20
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama Noćni rad Obezbeđen prevoz

VOZAČ KAMIONA

“AGRO – DUKAT” D.O.O. Zreanjanin, Konstantina Danila BB,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(23)533890 ili +381(23)548759 , E-mail : direkcija@agrodukat.rs
Rok važenja 23.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola C – Obavezno, E – Poželjno
Dodatne informacije Terenski rad

POPISIVAČ

“AGRO – DUKAT” D.O.O. Zrenjanin, Konstantina Danila BB,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(23)533890 ili +381(23)548759 E-mail : direkcija@agrodukat.rs

Rok važenja 23.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Poljoprivreda, šumarstvo i obrada drveta , Ekonomija, finansije i osiguranje , Gimnazija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Poželjno
Dodatne informacije Terenski rad

DISPEČER SAOBRAĆAJA

“NET BUS CO” doo, Zrenjanin, BEOGRADSKA 22,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(62)8868340
Rok važenja 22.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj , Ekonomija, finansije i osiguranje , Gimnazija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama Noćni rad

ČISTAČ PROSTORIJA

“NET BUS CO” Zrenjanin, BEOGRADSKA 22

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(62)8868340

Rok važenja 22.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama

VOZAČ AUTOBUSA

“NET BUS CO” doo, Zrenjanin, BEOGRADSKA BB,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: +381(62)8868340
Rok važenja 22.11.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 15
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola D – Obavezno
Dodatne informacije Rad u smenama