Zrenjanin- Gradonačelnik grada Zrenjanina Čedomir Janjić uputio je Javni poziv za ostvarivanje prava na povlašćen gradski prevoz na teritoriji Grada Zrenjanina u 2020. godini.
Pravo na povlašćen gradski prevoz mogu ostvariti, uz potrebnu dokumentaciju, lica sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina, i to: određene kategorije dece i učenika, penzioneri, osobe s invaliditetom, određene kategorije bolesnih lica, vojni i civilni ratni invalidi i učesnici rata posle 17.08.1990. godine, doborovoljni davaoci krvi i davaoci organa.
Pravo na povlašćen prevoz podrazumeva izdavanje besplatne godišnje karte za javni prevoz putnika na teritoriji grada Zrenjanina. Učenici ovo pravo ostvaruju u tekućoj školskoj godini, osim ako rešenjem Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave Zrenjanin nije drugačije predviđeno.
Takođe, Odeljenje za društvene delatnosti može, u izuzetnim situacijama, doneti Rešenje u pojedinačnim slučajevima i odobriti pravo na povlašćen prevoz i korisniku koji nije obuhvaćen nekom od kategorija lica, a za kog se, na osnovu stručne procene i utvrđenog činjeničnog stanja, smatra da bi bilo opravdano priznati ovo pravo.
Detalji Javnog poziva i način podnošenja dokumentacije objavljeni su na internet prezentaciji Grada Zrenjanina, na stranici http://www.zrenjanin.rs/1-334-0-0/Oglasi-i-konkursi
Rok za ostvarivanje prava na povlašćen gradski prevoz je do 31. januara 2020. godine.

Pravo na povlašćen gradski prevoz lica sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina uz potrebnu dokumentaciju mogu ostvariti:

1. Deca i učenici koji pohađaju Osnovnu i srednju školu “9. maj” Zrenjanin – spisak dece i učenika škole kao i njihovih pratioca koji koriste ovaj vid prevoza – podnosilac jedinstvenog spiska je OSŠ „ 9. maj“ Zrenjanin.

2. Deca i učenici kojima se priznaje pravo na prevoz na osnovu Mišljenja Interesorne komisije, kao i pratiocima, ili ličnim pratiocima dece i učenika se ovo pravo priznaje rešenjem Odeljenja za društvene delatnosti uz vremensko određenje priznanja ovog prava na tekuću školsku ili kalendarsku godinu – roditelj ili staratelj na uvid daje poslednju stranu objedinjenog Mišljenja Interresorne komisije – individualni plan podrške detetu.

3. Učenici srednjih škola čije su porodice korisnici novčane socijalne pomoći Centra za socijalni rad grada Zrenjanina, kao i učenici čije se porodice na osnovu procene i potvrde Centra za socijalni rad grada Zrenjanina trenutno nalaze u stanju socijalne potrebe podnose:
– uverenje o statusu redovnog učenika srednje škole,
– potvrdu Centra za socijalni rad grada Zrenjanina da su korisnici novčane socijalne pomoći, odnosno da se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe.

4. Žene starije od 60 godina i muškarci stariji od 65 godina koji ostvaruju pravo na penziju (starosna, porodična), kao i žene starije od 60 godina i muškarci stariji od 65 godina koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje podnose:
– fotokopiju važeće lične karte odnosno štampane podatke sa elektronske lične karte,
– fotokopija penzionog čeka/penzionerske kartice odnosno za nezaposlena lica uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje o statusu nezaposlenog lica.

5. Korisnici invalidske penzije, podnose:

– fotokopiju važeće lične karte odnosno štampane podatke sa elektronske lične karte,
– fotokopija penzionog čeka/penzionerske kartice.

6. Osobe sa invaliditetom i to: Lica sa telesnim invaliditetom i smetnjama u razvoju koja su korisnici dodatka za tuđu negu i pomoć, lica sa senzornim oštećenjima (slepa, slabovida, gluva, nagluva, osobe sa autizmom), lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, lica obolela od plegija, lica obolela od cerebralne i dečije paralize i multipleks skleroze, kao i njihovi pratioci ostvaruju pravo na povlašćen prevoz na osnovu:
– fotokopije važeće lične karte odnosno štampane podatke sa elektronske lične karte korisnika prava i njegovog pratioca,
– fotokopije rešenja o utvrđenom pravu na dodatak za pomoć i negu drugog lica ili uvidom u nalaz tercijarne službe, ili Rešenjem o proceni preostale radne sposobnosti i stepena invaliditeta lekarske komisije Nacionalne službe za zapošljavanje korisnika prava uz fotokopiju izveštaja lekara specijaliste.

7. Bolesnici na dijalizi i lica sa transplantiranim organima, podnose:
– fotokopiju važeće lične karte odnosno štampane podatke sa elektronske lične karte,
– fotokopiju izveštaja lekara specijaliste.

8. Ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi, civilni invalidi rata i učesnici rata posle 17.08.1990. godine podnose:
– fotokopiju važeće lične karte odnosno štampane podatke sa elektronske lične karte,
– uverenje o statusu ratnog vojnog, mirnodopskog vojnog i civilnog invalida rata ili učesnika rata posle 17.08.1990. godine izdate od Odeljenja za društvene delatnosti ili Vojnog odseka.

9. Dobrovoljni davaoci krvi koji su krv dali trideset i više puta, podnose:
– fotokopiju važeće lične karte odnosno štampane podatke sa elektronske lične karte,
– knjižica dobrovoljnih davaoca krvi na uvid, ili drugi dokaz o broju dobrovoljnog davanja krvi izdatog od Odeljenja za transfuziologiju.

10. Davaoci organa podnose:
– fotokopiju važeće lične karte odnosno štampane podatke sa elektronske lične karte,
– fotokopiju izveštaja lekara specijaliste.

Odeljenje za društvene delatnosti, može u izuzetnim situacijama doneti Rešenje u pojedinačnim slučajevima i odobriti pravo na povlašćen prevoz i korisniku koji nije obuhvaćen nekom od kategorija lica, a za koje se na osnovu stručne procene i utvrđenog činjeničnog stanja smatra da bi bilo opravdano priznati ovo pravo.

Pravo na povlašćen gradski prevoz na teritoriji grada Zrenjanina ostvaruje se preko preduzeća kojem je povereno obavljanje komunalne delatnosti javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Zrenjanina NET BUS CO DOO, Beogradska 22, Zrenjanin.

Pravo na povlašćen prevoz podrazumeva izdavanje godišnje karte za javni prevoz putnika na teritoriji grada Zrenjanina.

Učenici ovo pravo ostvaruju u tekućoj školskoj godini, osim ako rešenjem Odeljenja za društvene delatnosti nije drugačije predviđeno.

Pravo na povlašćen gradski prevoz ne obuhvata troškove izrade legitimacije za povlašćen prevoz koju izdaje ovlašćeni prevoznik i njega snose korisnici.

Za sve dodatne informacije kontakt telefon je: 023 3150183.