„Obrok za porodicu“ je akcija koju je spontano započela jedna Novosađanka u želji da pomogne onima koji nemaju mogućnosti da sebi priušte topao obrok. Akcija se brzo proširila i na ostale gradove.

U Zrenjaninu grupu su osnovale Gordana Malbaški Udički i Gabriela Palfi i za samo nedelju dana ova grupa je sakupila preko hiljadu članova. Ideja je da se obezbede obroci onima kojima su oni neophodni. To se čini kroz donaciju hrane, pripremu obroka i dostavu istih na adrese ugroženih,

„Budući da je korisnicima ove akcije neretko potrebna i druga vrsta pomoći, naši sugrađanji izlaze u susret i doniraju sredstva za ličnu higijenu i garderobu. Bitno je napomenuti da se novac kao donacija ne prima. Uz veliku zahvalnost svima koji su do sada podržali akciju, pozivaju se i sva ostala, fizička i pravna lica da kroz donaciju hrane, pripremljenih obroka ili pomoć u dostavi podrže ovu humanu inicijativu, kao i da obaveste organizatore, ukoliko imaju saznanja o potencijalnim korisnicima pomoći“. rekla je Gordana Malbaški Udički.

Više informacija možete dobiti putem Facebook grupe Obrok za porodicu Zrenjanin