Zrenjanin- Radnici JKP „Čistoća i zelenilo“  nakon proteklih praznika nastavljaju sa uređivanjem grada kako je to planom i programom predviđeno.

 

„Prošle nedelje, naši radnici, radili su na čišćenju i sakupljanju lišća u Karađorđevom parku, gde su i orezivali grane na stablima, u naselju Brigadira Ristića, Novosadskoj ulici, Stražilovskoj ulici, a u  Karađorđevom parku orezivane su grane na stablima. Zbog datih vremenskih uslova posipana je so po trotoarima, pečaškim prelazima, biciklističkim stazama, stepenicama. Brzo i efikasno  su uklonili divlju deponiju, na prostoru Centralne pijace, koja je zbog nesavesnog ponašanja pojedinaca i korisnika pijace i stvorena, uprkos kontejnerima koji su postavljeni za odlaganje otpada.Taj deo pijace koristi se kao privremeni plato za prodaju polovne robe i poznat je kao „buvlja pijaca“, rekla je Danijela Tančić PR JKP „Čistoća i zelenilo“.