Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu:

 

DOKTOR MEDICINE IZABRANI LEKAR

DOM ZDRAVLjA „DR BOŠKO VREBALOV“ Zrenjanin

Broj:01-191/1

Dana: 20.02.2020. godine

Z  r  e  nj  a  n  i  n

Na osnovu člana 21. Statuta Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” Zrenjanin, a u skladu sa Kadrovskim planom donetim od strane Ministarstva zdravlja broj 112-01-607/2019-02 od 12.07.2019. godine, v.d. direktora Doma zdravlja raspisuje

O   G   L  A  S

za prijem u radni odnos

Doktor medicine izabrani lekar – 3 izvršioca

Radni odnos se zasniva na određeno vreme:  zbog povećanog obima posla do 6 meseci.

Uslovi: – završen Medicinski fakultet

– položen stručni ispit za doktora medicine

Zainteresovani  kandidati duži su da podnesu:

1.       prijavu sa kratkom biografijom

2.      overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu

3.      overenu  fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za doktore medicine

4.      overenu fotokopiju Rešenja o upisu u Imenik lekarske komore Srbije

5.       potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V.d.  direktora

Đurić dr Gordana

Rok važenja 03.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidataMedicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE

 

           Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“                                Zrenjanin,20.02.2020. g.
            ZrenjaninSvetosavska 31
            Tel: (023) 530-820, 536-251, 563-706 i 565-655                   Del.broj:   01-192/1
Faks: 566-188, E-mail: uprava@dzzrenjanin.rs
Na osnovu člana 21. Statuta Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” Zrenjanin, a u skladu sa Kadrovskim planom donetim od strane Ministarstva zdravlja broj 112-01-607/2019-02 od 12.07.2019. godine,v.d. direktora Doma zdravlja donosiO   G   L  A  S

za prijem u radni odnos

1. Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge2izvršioca

Radni odnos se zasniva na određeno vreme do šest meseci, zbog povećanog obima posla.

Uslovi:

– završena osnovna škola

Zainteresovani  kandidati dužni su da podnesu:

1.   prijavu sa kratkom biografijom

2.  overenu fotokopiju diplome o završenoj osnovnoj školi

3. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B  i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u Zrenjaninu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V.d.  direktora

Đurić dr Gordana

Rok važenja 03.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

VOZAČ SANITETSKOG TRANSPORTA

DOM ZDRAVLjA „DR BOŠKO VREBALOV“

BROJ: 01-200/1

DANA: 24.02.2020. godine

Z  R  E  Nj  A  N  I  N

Na osnovu člana 21 Statuta Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” Zrenjanin, a u skladu sa Kadrovskim planom donetim od strane Ministarstva zdravlja broj 112-01-607/2019-02 od 12.07.019.godine, vd direktora Doma zdravlja raspisuje

O   G   L  A  S

za prijem u radni odnos

Vozač kola  sanitetskog transporta – 1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na  određeno vreme do 6 meseci

Uslovi:

– Srednje obrazovanje u trajanju od 3 godine

–  vozačka dozvola “ B” kategorije

Zainteresovani  kandidati duži su da podnesu:

1.        prijavu sa kratkom biografijom

2.        overenu  fotokopiju diplome o završenoj školi

3         overenu  fotokopiju vozačke dozvole

4.        potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na  morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

V.d.  direktora

Đurić dr Gordana

Rok 03.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

ELEKTRIČAR NA ODRŽAVANJU

AD „IZOLIR“ Zrenjanin

ZRENJANIN, NOVOSADSKI PUT BB

Kandidati mogu kontaktirati poslodavca putem meila; tehnicki@izolir.rs i li putem pošte na adresu poslodavca
Rok važenja  10.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Elektrotehnika i telekomunikacije , Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Privremeni i povremeni poslovi
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Rad u smenama Obezbeđena ishrana

PICA MAJSTOR

PicerijA Galija Zrenjanin, Bulevar osolobođenja 12

Potreban je pizza majstor, ako želite da postanete deo uspešnog tima možete se javiti na kontakt telefon 0600565178 ili jednostavno dolaskom u piceriju Galija koja se nalazi na magistrali, Bulevar oslobođenja 12.

Iskustvo poželjno, ali nije presudno.

KNjIGOVOĐA

“EUROTEH-GAS’ DOO ZRENJANIN

zainteresovani kandidati se mogu javiti na sledeće brojeve telefona: 023/541-325: 065/ 546 99 00; 063/729 50 19
Rok važenja 03.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Ekonomija, finansije i osiguranje , Gimnazija
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanjaOdređeno

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Srednji Srednji Srednji Poželjno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno
Internet Srednji Obavezno
Obrada tabela – Excel Srednji Obavezno

PRODAVAC U POLJOPRIVREDNOJ APOTECI

“AGRO – DUKAT” doo, Zrenjanin, Konstantina Danila bb

Zainteresovani kandidati mogu: – da pošalju svoje prijave za zaposlenje na e-mail adresu: direkcija@agrodukat.rs ili  da se jave poslodavcu na kontakt telefon: 064/871-2183 , 023/533-890
Rok važenja 20.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Hemija i biohemija , Poljoprivreda, šumarstvo i obrada drveta , Trgovina, ugostiteljstvo i turizam , Gimnazija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

KERAMIČAR

Katarina Šandor pr Molersko-fasaderska radnja “K2DF commerce”, ZrenjaniN, Principova 42

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj: 061/608-7964.
Rok važenja 11.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije Terenski rad Rad van prostorija poslodavca Obezbeđen prevoz

ELEKTROINSTALATER

,,TRENČ DRUŠTVO SA OGRANIČENOMODGOVORNOŠĆU ZA RADOVE U GRAĐEVINARSTVU”, ZRENJANIN, ŽITNI TGR BB,

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail: doo_trench@yahoo.com ili javljanjem na kontakt telefon broj: +381(64)6418362
Rok važenja 11.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Elektrotehnika i telekomunikacije
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

OPERATER NA MAŠINI ZA OBRADU TEKSTILNIH VLAKANA

PRIVREDNO DRUŠTVO “FULGAR EAST”, doo Zrenjanin, Železnička bb

Zainteresovani kandidati mogu poslati prijave za zaposlenje ne e-mail adresu: isidorap@fulgareast.rs
Rok važenja 05.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Radno mesto sa povećanim rizikom

PRODAVAC U RIBARNICI

“RIBOBEL” doo, Zrenjanin, Doktora Kornela Radulovića 9

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoje prijave za zaposlenje na e-mail adresu: ribobel@gmail.com
Rok važenja11.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

GIPSAR, MONTER SPUŠTENIH PLAFONA

SAMOSTALNA RADNJA ZA GRAĐEVINSKE RADOVE I TRGOVINU “EURO-MONT 90” VLADICA KOSTIĆ PR, Zrenjanin

Zrenjanin, Junaka Milana Tepića 4/5

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail adresu: euromont90@gmail.com ili da se jave na kontakt telefon broj: 063/532-559
Rok važenja 05.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 meseca
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije Terenski rad
Obezbeđen prevoz

OPERATER NA MAŠINI ZA OBRADU TEKSTILNIH VLAKANA

PRIVREDNO DRUŠTVO “FULGAR EAST”, doo Zrenjanin, Železnička bb

Zainteresovani kandidati mogu poslati prijave za zaposlenje ne e-mail adresu: isidorap@fulgareast.rs
Rok važenja05.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Radno mesto sa povećanim rizikom

GIPSAR, MONTER SPUŠTENIH PLAFONA

SAMOSTALNA RADNJA ZA GRAĐEVINSKE RADOVE I TRGOVINU “EURO-MONT 90” VLADICA KOSTIĆ PR, Zrenjanin, Junaka Milana Tepića 4/5

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail adresu: euromont90@gmail.com ili da se jave na kontakt telefon broj: 063/532-559
Rok važenja 05.03.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 meseca
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Dodatne informacije Terenski rad Obezbeđen prevoz

HEMIČAR / master hemičar

DOO “TOP STAR”, ZRENJANIN, OBALA SONJE MARINKOVIĆ 16,

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na E-mail: topstarzr@gmail.com

Rok važenja 29.02.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija  Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Hemija i biohemija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Poželjno