Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić učestvovao je juče u radu 12. godišnje konferencije Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), na kojoj je to najveće i najuticajnije javno-privatno udruženje u Srbiji izabralo reforme godine i predstavilo Sivu knjigu 12. Na marginama konferencije u Beogradu, gradonačelnik je imao priliku za susrete i kraće razgovore s predstavnicima NALED-a, učesnicima konferencije i gostima, predstavnicima pokrajinskih i republičkih organa vlasti, kao i međunarodnih organizacija.
Novi elektronski sistem paušalnog oporezivanja, ukidanje poreskih prijava u cilju efikasnijeg upisa prava svojine u katastar i uvođenje pojednostavljene procedure angažovanja sezonskih radnika, tri su Reforme godine po izboru NALED-a, za koje su dodeljena specijalna timska priznanja zaposlenima u javnoj upravi zaslužnim za njihovo uspešno sprovođenje.
Priznanja su uručena na 12. godišnjoj konferenciji o ekonomskim reformama, na kojoj je NALED predstavio dvanaesto izdanje Sive knjige, sa 100 preporuka ministarstvima, lokalnim samoupravama i drugim resornim institucijama za smanjenje birokratskih prepreka poslovanju u Srbiji. Da je 2019. bila reformski uspešna pokazuje podatak da je realizovano 17 preporuka Sive knjige, što je najbolji rezultat u poslednjih pet godina i 40% više u odnosu na prethodno izdanje.
– Dijalog javnog i privatnog sektora, vlade i civilnog društva, i otvorenost vlade za taj dijalog je jedna od ključnih stvari za brzi razvoj koji je Srbiji toliko potreban. Suštinski je važno da preporuke koje se nalaze u Sivoj knjizi pažljivo pogledamo, saslušamo probleme i analiziramo preporuke kako ih rešiti – izjavila je premijerka Ana Brnabić.
Predsednik Izvršnog odbora NALED-a Dejan Đokić naglasio je da kroz Sivu knjigu NALED identifikuje probleme, daje predloge rešenja i uz podršku međunarodnih organizacija radi zajedno sa institucijama na sprovođenju tih reformi. Od 241 preporuke koje su prošle kroz sve dosadašnje Sive knjige, čak 118 ili svaka druga, u potpunosti je ili delimično našla put do zakonodavca. Ključnu podršku u sprovođenju reformi za bolji poslovni ambijent dali su EU delegacija, USAID, Britanski fond za dobru upravu i Nemački GIZ.
– U Sivoj knjizi 12 donosimo 27 novih preporuka i posebno izdvajamo 10 prioritetnih za 2020. godinu, a među njima naročito smanjenje poreza i doprinosa na zarade, unapređenje i proširenje sistema fiskalizacije, uspostavljanje javnog registra neporeskih nameta, proširenje obuhvata zakona za sezonske radnike, razvoj sistema eAgrar za elektronsku registraciju poljoprivrednih gazdinstava i dodelu subvencija, i ukidanje obaveze dokazivanja troškova prevoza – rekao je Đokić.
Na konferenciji je istaknuto da su najviše uspeha u rešavanju preporuka prethodnog izdanja Sive knjige imali Ministarstvo finansija i Poreska uprava. Tokom prošle godine osmišljen je elektronski sistem i objektivna formula za automatsko obračunavanje paušalnog poreza koje uvodi predvidivost troškova za više od 100.000 preduzetnika. Sledeći korak je uvođenje mogućnosti objedinjene uplate poreskih obaveza na jedan umesto četiri računa.
Prošle godine rešena je i najstarija preporuka Sive knjige i omogućeno elektronsko izdavanje poreskih uverenja, koje je sada besplatno. Za ovu godinu preporuka NALED-a je da isto rešenje zaživi i za uverenja koja izdaju lokalne poreske administracije. Ukidanjem poreskih prijava zaokružena je nova procedura upisa prava u katastar nepokretnosti što će u praksi značiti još dva šaltera manje za građane i privredu i uštede od oko 24 miliona evra u naredne četiri godine. U 2019. zaživeo je i elektronski sistem za sezonsko zapošljavanje u poljoprivredi – nova procedura omogućila je da već u prvoj godini broj registrovanih sezonaca bude povećan sa 3.500 na 26.600. Tokom 820.000 dana angažovanja za njih su plaćeni porezi i doprinosi u iznosu od 250 miliona dinara, a novi sistem koristilo je 311 poslodavaca. Zbog velikog uspeha ove reforme, preporuka Sive knjige 12 je da se ovaj sistem proširi i na druge sezonske poslove, kao što je pomoć u kući.
Među rešenim preporukama ističe se i uvođenje eArhiviranja. Zahvaljujući Ministarstvu kulture i informisanja, Srbija je posle 120 godina dobila Zakon o arhivskoj građi koji će privredu osloboditi milionskih troškova zakupa magacina i čuvanja dokumentacije na papiru i omogućiti da je digitalizuju i arhiviraju u elektronskom obliku.
Specijalna priznanja za Reforme godine dodeljena su zaposlenima u javnoj upravi koji su u saradnji sa NALED-om najviše uradili za poslovni ambijent u 2019.
Izvor: NALEDwww.naled.rs