U Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Rusanda“ možete koristiti maske za lice peloidom iz jezera Rusanda, koji se koristi i u tretmanima podmlađivanja. Hlađenje lekovitog blata izaziva zatezanje kože, odnosno lifting efekat. Upotrebom se aktivira regeneracija ćelija kože, izbacivanje toksina, blato utiče na resorpciju infiltranata i eliminisanje ožiljaka. Sužava pore, znatno poboljšava zaštitna svojstva kože imunitet.

U Specijalnoj bolnici „Rusanda” koristi se peloid (blato) iz jezera „Rusanda“. Peloid Banje „Rusanda“ spada u visoko kvalitetne zbog svog jedinstvenog fizičkog i hemijskog sastava. Prve analize lekovitosti vode i mulja iz jezera “Rusanda” su izvršene u Carskoj akademiji u Beču. Tada je još ustanovljeno da u pogledu lekovitosti blato Banje “Rusanda” ne zaostaje za čuvenim banjama. Novije analize lekovitog blata uradjene su na Institutu za rehabilitaciju u Beogradu 2014. godine i pokazale su da se izvanredna svojstva blata nisu promenila. Imamo sertifikat o kvalitetu i lekovitosti sa tačno definisanim indikacijama za njegovu balneološku primenu u terapijskim tretmanima.

 

Časopis „Medici.com“ je u svom najnovijem izdanju objavio tekst o akciji „Knjigom u bolnice“, u kom je na 67. stranici pisano o bogaćenju banja i bolnica knjigama, gde je pomenuta i sprovedena akcija u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Rusanda“.